ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Saturday, December 21, 2013
  Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)မႃးယဝ်ႉ

  Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)မႃးယဝ်ႉ

  Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉ ၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
  Thursday, December 19, 2013
  GSM Bill Widget Apk (တူၺ်းငိုၼ်း/ထႅမ်ငိုၼ်း/သူင်ႇငိုၼ်း) တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းGSM ၽၢႆႇတႆး မႃးယဝ်ႉ (တႃႇၽူင်းGSM မိူင်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း)

  GSM Bill Widget Apk (တူၺ်းငိုၼ်း/ထႅမ်ငိုၼ်း/သူင်ႇငိုၼ်း) တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းGSM ၽၢႆႇတႆး မႃးယဝ်ႉ (တႃႇၽူင်းGSM မိူင်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း)

   GSM Bill Widget ၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈၼႆယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းယူႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁႃ...
  Sunday, December 15, 2013
  Appတႃႇတူၺ်းငိုၼ်းၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး) မႃးယဝ်ႉ

  Appတႃႇတူၺ်းငိုၼ်းၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး) မႃးယဝ်ႉ

  မ္ꨮꨲသုင္ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨡမ္ꨲလꨯꨳတꨤင္ꨲဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵေꨀꨣꨳꨟိုင္ယဝ္ꨵ မိူဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္Appတꨣꨲတူꨉ္းငိုꨓ္းꨕူင္း ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲပိꨓ္ꨲꨕꨯꨤꨲတꨯးဝꨯꨵ...
  Wednesday, November 20, 2013
   ယိင်းၼေႃႇၶမ်း (ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၽူၼ်) ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ်

  ယိင်းၼေႃႇၶမ်း (ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၽူၼ်) ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ်

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင် မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းဝၢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ် ယိင်းၼေႃႇၶမ်း (ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၽူၼ်) ၼၼ်ႉၼ...
  Friday, November 15, 2013
  သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ တဵမ်ပွၵ်ႈၵမ်း(10000) မိုၼ်ႇၼိုင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

  သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ တဵမ်ပွၵ်ႈၵမ်း(10000) မိုၼ်ႇၼိုင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းမၼ်း တဵမ်10000(မိုၼ်ႇ) မိူဝ်ႈၼႆႉ 15.11.2013 ယဝ်ႉ  
  Thursday, November 14, 2013
  **** ယိူင်းဢၢၼ်းပႆႇထိုင် ၶတ်းႁႅင်းၵွႃႇလူး**** (www.tainum.com)

  **** ယိူင်းဢၢၼ်းပႆႇထိုင် ၶတ်းႁႅင်းၵွႃႇလူး**** (www.tainum.com)

  ဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ(ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇ) ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇမႃး ပွၵ်ႈၵမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ၸဵမ်ၽူႈတႅမ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ...
  Wednesday, November 13, 2013
  Viber 4.0.0 Apk ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ သူင်ႇသဵင်ၸူးၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ(တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းAndroid)

  Viber 4.0.0 Apk ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ သူင်ႇသဵင်ၸူးၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ(တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းAndroid)

  ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း Viber ၼႆႉ  ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီးၽႂ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈViber 4.0.0  ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႂ်ႇယဝ်ႉ၊ သူင်...
  Sunday, November 10, 2013
   ပေႃးၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မၢႆWechat ID ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ

  ပေႃးၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မၢႆWechat ID ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ

  မၢႆWechat ID ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ- TAI421144771        ပေႃးၶႂ်ႈScen တင်း QR Code ၸိုင်    မၢႆၸိုဝ်ႈFacebook= Jao Tai Num  မၢႆGၢmai...
  လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(တႆးမၢဝ်း) TaiLe_Softkeyboard တႃႇၽူင်း Android

  လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(တႆးမၢဝ်း) TaiLe_Softkeyboard တႃႇၽူင်း Android

  မီးဢူၺ်းၵေႃႉ ထၢမ်မႃး ၶႂ်ႈလႆႈလွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း)ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၼႆယဝ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸ...
  လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ ၽူင်းမိၵ်း Oppo R8113 ဢၼ်Root ယဝ်ႉ (ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ)

  လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ ၽူင်းမိၵ်း Oppo R8113 ဢၼ်Root ယဝ်ႉ (ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ)

  ၽူႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၼလႄၢႆးလုတ်ႉလႄႈ ယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇppo R8113 သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်း၊ လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ လၢႆးလုတ်...
  တႃႇဢဝ်ၶႅပ်းၢင်ႈလၢႆႈပဵၼ် ၵႃႇတုၼ်း(ၸၼ်ႁၢင်ႈ) MomentCam.apk ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ် (တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းAndroid)

  တႃႇဢဝ်ၶႅပ်းၢင်ႈလၢႆႈပဵၼ် ၵႃႇတုၼ်း(ၸၼ်ႁၢင်ႈ) MomentCam.apk ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ် (တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းAndroid)

  တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယူႇယၢမ်းလႅဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် MomentCam ၼႆယဝ်ႉ
  Saturday, November 9, 2013
  တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroidပေႃးၶႂ်ႈပေႃႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၶႅမ်ႉꧦ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Camera360.Ultimate_v4.7.8 ၼႆႉလႄႈ

  တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroidပေႃးၶႂ်ႈပေႃႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၶႅမ်ႉꧦ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Camera360.Ultimate_v4.7.8 ၼႆႉလႄႈ

  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေၵႆႉလႆႈႁၼ်ယူႇယူဝ်ႉ တီႈၼႂ်းFacebook သၢဝ်သၢဝ်ၶဝ်ၵႆႉပေႃႉဢဝ်ႁၢင်ႈၶဝ်တၢင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆၼ်ႉတေလႆႈႁၼ်ဢမ်ႇၸႅင်ႈလီ ၶႂ်ႈမူဝ်းꧦဝႆႉ ၼႃ...
  Bagan Keyboard Pro 4.1.1 တႃႇၽူင်းAndroid ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယၢမ်းလဵဝ်

  Bagan Keyboard Pro 4.1.1 တႃႇၽူင်းAndroid ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယၢမ်းလဵဝ်

  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ (ဢိတ်းၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ယၢဝ်းဝႃႈယၢဝ်း လူတူ...
  လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ+ဢင်းၵိတ်ႉ Sulfur's Keyboard V1.0.12 ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ (တႃႇၽူင်းAndroid)

  လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ+ဢင်းၵိတ်ႉ Sulfur's Keyboard V1.0.12 ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ (တႃႇၽူင်းAndroid)

  လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမႂ်ႇ မႃးယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈလၢႆႈThemeမၼ်းၵေႃႈ ၼမ်တေႉယဝ်ႉ ပေႃးဢဝ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇဝႃႈတႄႉ ၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ...
  လၢႆးၸႂ်ႉFacebook Photo Zoom Add ons တီႈၼႂ်း Mozilla Firefox သေ တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းFacebook (တီႈၼႂ်းၶွမ်း)

  လၢႆးၸႂ်ႉFacebook Photo Zoom Add ons တီႈၼႂ်း Mozilla Firefox သေ တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းFacebook (တီႈၼႂ်းၶွမ်း)

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၵေႃႈ ...
  Saturday, October 19, 2013
  GSM Bill Widget တႃႇၸႅတ်ႈတူၺ်းငိုၼ်း၊ ထႅမ်ငိုၼ်း၊ သူင်ႇငိုၼ်း တီႈၼႂ်းၽူင်းGSM ၼႂ်းမိူင်ႈမၢၼ်ႈ

  GSM Bill Widget တႃႇၸႅတ်ႈတူၺ်းငိုၼ်း၊ ထႅမ်ငိုၼ်း၊ သူင်ႇငိုၼ်း တီႈၼႂ်းၽူင်းGSM ၼႂ်းမိူင်ႈမၢၼ်ႈ

  မၢႆတွင်း-ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း  မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢတ်ႉGSM  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းGSMႁဝ်းၶဝ် ပေႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈၸႅတ်ႈတူၺ်းင...
  Friday, October 18, 2013
  လၢႆးပေႃႉၶိုၼ်းႁၢင်ႈတီႈၼႃႈၶွမ်း(Screen shot)

  လၢႆးပေႃႉၶိုၼ်းႁၢင်ႈတီႈၼႃႈၶွမ်း(Screen shot)

   တၵႃႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထၢမ်မႃးတီႈၼႂ်းFacebookလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီးယူႇ၊ ၼႆ...
  Thursday, October 17, 2013
  လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈOppo မူဝ်ႇတႄႉ R8111/R8113 လႄႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး+လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

  လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈOppo မူဝ်ႇတႄႉ R8111/R8113 လႄႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး+လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

  မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈOppo မူဝ်ႇတႄႉ R8111/R8113 ၼႆယဝ်ႉ 
  Wednesday, October 16, 2013
  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebook 3.8 apk ဢမ်ႇၼၼ် FacebookMessenger 2.7.1 သေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်းသဵင်FreeCallလႆႈယဝ်ႉ

  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebook 3.8 apk ဢမ်ႇၼၼ် FacebookMessenger 2.7.1 သေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်းသဵင်FreeCallလႆႈယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈသင်ၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ၊ လႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈဢမ...
  Sunday, October 13, 2013
  no image

  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈBagankeyboard တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid

  သိုꨵ    ပုဂံ ကီးဘုတ္​ထီထြင္​သူ အမ်ား​ေကာင္​းက်ဳိးအတြက္​ Bagankeyboard .apk ကိုလုပ္​​ေပးတာ အ​ေ၀းက​ေန ​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​ အခု ဦးဇင္​းက ကီ...
  Sunday, October 6, 2013
  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တၢင်ႇၽိုၼ်မၢႆၵိုမ်းဝႆႉ

  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တၢင်ႇၽိုၼ်မၢႆၵိုမ်းဝႆႉ

  ပီ 2013 လိူၼ်October ဝၼ်းထိ 6 လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ၽူင်း ဢၼ်ၸၢႆးပီး တႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢၼ်းမႃး(တွၼ်ႈပၼ်)မႃးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ
  Wednesday, September 25, 2013
  ꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei မူဝ္ꨲꨬတꨲ C8813D,G510.U8950.Y300ꨅꨀꨮꨣꨲ ꨡꨓ္ပꨣး Emotion UI ꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းRootေꨀꨣꨳ သ္ꨮꨲလꨯꨳꨕြꨓ္ꨵတꨯးယဝ္ꨵ

  ꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei မူဝ္ꨲꨬတꨲ C8813D,G510.U8950.Y300ꨅꨀꨮꨣꨲ ꨡꨓ္ပꨣး Emotion UI ꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းRootေꨀꨣꨳ သ္ꨮꨲလꨯꨳꨕြꨓ္ꨵတꨯးယဝ္ꨵ

   ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း တူင္ꨵတꨀ္းပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ မ္ꨮꨲသုင္ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ꨡမ္ꨲလꨯꨳတꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲလြင္ꨳသင္ေသလြင္ꨳေꨀꨣꨳ ꨟုိင္ယဝ္ꨵ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ေတမꨣးမြꨀ္ꨲꨬꨓပ...
  no image

  ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ုထိုင္ ꨅဝ္ꨳမုꨓ္ꨡြꨓ္ꨲယူꨲꨁꨣꨳ တီꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮ

  ယုꨀ္ꨵယြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ ဝꨓ္းꨓ္ꨮꨁတ္းꨟꨰင္း ꨟꨀ္ꨵပꨰင္းꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ ဝꨯꨵမꨤတ္ꨳꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္း ꨡြꨓ္တူိဝ္းꨅုင္ꨅꨓ္ ꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨁုိꨀ္ꨵတြꨓ္း ꨁꨣꨳꨕြꨓ္းမꨰင္ꨲပꨓ္ ꨟ္ꨮꨳꨡꨓ္ꨅဝ္...
  Saturday, September 21, 2013
  no image

  မုင္ꨳမြင္း

  ꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳ ꨡꨓ္ပꨣး Emotion UI ꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းrootေꨀꨣꨳ သ္ꨮꨲလꨯꨳꨕြꨓ္ꨵတꨯးယဝ္ꨵ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲတိုꨀ္ꨵꨟူꨵꨀူꨉ္းေမꨣꨵ ꨡမ္ꨲꨟိုင္ေတꨟြတ္ꨳထိုင္...
  Saturday, September 14, 2013
  Vroot Version 1.7.0 (shan Version) ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ

  Vroot Version 1.7.0 (shan Version) ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ

  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉပိၼ်ႇ ၽၢႆႇတႆး Vroot Version 1.6.0 တၼ်းလႆႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း Version 1.7.0 ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉမေႃႉ မၼ်းပိူင်ႈသင်မႃ...
  လၢႆးသႂ်ႇGoogle apps (Gtalk. Gmail. Play Store) တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei (တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်Myandroi V1.3 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉDownload managerၵွၼ်ႇ)

  လၢႆးသႂ်ႇGoogle apps (Gtalk. Gmail. Play Store) တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei (တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်Myandroi V1.3 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉDownload managerၵွၼ်ႇ)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယူႇတေႉꧦ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် တၢင်းႁူႉႁၼ်...
  Thursday, September 12, 2013
  Vroot တႆး မႃးယဝ်ႉ

  Vroot တႆး မႃးယဝ်ႉ

   မႂ်ႇသုင်မီးၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ် သေႃႉဝွႆးVroot တႆးၼႆယဝ်ႉ Vroot ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ...
  Monday, September 9, 2013
  တႃႇဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းMP3 တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid

  တႃႇဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းMP3 တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid

   ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းMP3ၼႆၸိုင်  ၸႂ်ႉတိုဝ်းiTag Pro .apk ၼႆႉလႄႈ သႂ်ႇလႆႈၶႅပ်း...
  no image

  တီႈၼႂ်းၶွမ်း windows 7 သင်ဝႃႈRun Boxၸိုင်

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်း တီႈၼႂ်းၶွမ်းWindows 7သင်ဝႃႈRun Boxဢမ်ႇ...
  Sunday, September 8, 2013
  ဢမ်ႇမီးSimCard ဢမ်ႇမီးလႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉWifiသေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၵၼ် သူင်ႇFile ပၼ်ၵၼ်လႄႈႁဝ်း

  ဢမ်ႇမီးSimCard ဢမ်ႇမီးလႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉWifiသေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၵၼ် သူင်ႇFile ပၼ်ၵၼ်လႄႈႁဝ်း

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လွမ်ꧦဝူၼ်ႉယူႇႁင်းၵူၺ်း ထၢင်ႇတႄႉပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တေဝူၼ်ႉဝႃႈ...
  လၢႆးလၢႆႈႁၢင်ႈWin7 Logon Background

  လၢႆးလၢႆႈႁၢင်ႈWin7 Logon Background

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးမေႃလွင်ႈၶွမ်...
  Monday, September 2, 2013
  လၢႆးၸႂ်ႉၶွမ်းLaptopသေ ၽပေၼ်(လႅင်းၼႅတ်ႉ) WiFi ပၼ်တီႈၶွမ်းလႄႈၽူင်း

  လၢႆးၸႂ်ႉၶွမ်းLaptopသေ ၽပေၼ်(လႅင်းၼႅတ်ႉ) WiFi ပၼ်တီႈၶွမ်းလႄႈၽူင်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ၵုမ်ႇႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၵေႃႈၶႂ...
  Thursday, August 29, 2013
  no image

  လွၵ်းလၢႆးမူၼ်ႉမေးAPK ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း

  ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁူႉ လၢႆးမေးAPK ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroidၼၼ်ႉ ထၢမ်မႃးသွင် သၢမ်ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵွႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ ယၢပ်ႇႁိုဝ် ငၢႆႈၼၼ်ႉတႄႉ မီ...
  Monday, August 26, 2013
  ၽၢႆႆႇၵုမ်းထိင်း Mobile မႃးယဝ်ႉ

  ၽၢႆႆႇၵုမ်းထိင်း Mobile မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်လႆႈပိၼ်ႇၽ...
  လွၵ်းမိုဝ်းတႆး( ၶိုၼ်းထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ သၢမ်တူဝ်)

  လွၵ်းမိုဝ်းတႆး( ၶိုၼ်းထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ သၢမ်တူဝ်)

  လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၶိုၼ်း ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ (  ရု  ါူ  ꧦ  ) သၢမ်တူဝ် လႄႈ ၶၢႆႉတီႈယူႇ ၺ လူင်းမႃးဝႆႉၽၢႆႇတ...
  Tuesday, August 20, 2013
  ꨕꨯꨤꨲပတ္းꨕꨱဝ္ꨳ ꨓꨯဝꨣꨲ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲပိꨓ္ꨲꨕꨯꨤꨲတꨯးဝꨯꨵ

  ꨕꨯꨤꨲပတ္းꨕꨱဝ္ꨳ ꨓꨯဝꨣꨲ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲပိꨓ္ꨲꨕꨯꨤꨲတꨯးဝꨯꨵ

   ꨕꨯꨤꨲပတ္းꨕꨱဝ္ꨳ ꨓꨯဝꨣꨲ တꨣꨲပတ္းꨕꨱဝ္ꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းAndroid ꨓꨯယဝ္ꨵ ေပꨣးꨅ္ꨮꨵꨟုိဝ္မꨣး ယုꨀ္းယꨤꨀ္းေတꨓမ္ယူဝ္ꨵထꨤင္ꨲꨬတꨵ ပူိꨓ္ꨳေပꨣးလꨯꨳꨟꨱတ္းꨡြꨀ္ꨲမꨣး ယူꨲပတ...
  Monday, August 19, 2013
  လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ This copy of Windows is not genine

  လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ This copy of Windows is not genine

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ) တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆမေႃလွင်...
  Sunday, August 18, 2013
  no image

  ပွင်ႇလႅင်းထိုင်

  လၢႆးႁဵတ်းFlashsongs ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လိင်ႉမၼ်းၵွႆ ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း တေၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼ်မႂ်ႇ...
  Saturday, August 17, 2013
  လၢႆးပၼ်Comment လႄႈ Chat Box တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ (ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႅၼ်းတေႃႈလူပၼ်သေၵမ်း)

  လၢႆးပၼ်Comment လႄႈ Chat Box တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ (ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႅၼ်းတေႃႈလူပၼ်သေၵမ်း)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင် ႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၵတ်းၸိုၼ်ႈသိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*...
  Friday, August 16, 2013
  မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ ၽူင်းမိၵ်ႈSAMSUNG ဢၼ်ပွမ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

  မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ ၽူင်းမိၵ်ႈSAMSUNG ဢၼ်ပွမ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

  မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၼလႄၢႆးမၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းတူဝ်ထူပ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးမုၼ်ၸၢင်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းပႃးၼိုင်ႈ ဢဝ...
  Tuesday, August 13, 2013
  လၢႆးသႂ်ႇGamil တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei (ဢမ်ႇၼၼ်) တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽုၺ်ႇGmailတီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei

  လၢႆးသႂ်ႇGamil တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei (ဢမ်ႇၼၼ်) တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽုၺ်ႇGmailတီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးသႂ်ႇGmail တီႈၼႂ်း...
  Saturday, August 10, 2013
  လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇတႆးၼုမ်ႇ wallpaper Tai . Apk မႃးယဝ်ႉ

  လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇတႆးၼုမ်ႇ wallpaper Tai . Apk မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႆးၼုမ်ႇတေမႃး ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် wallpaper Tai တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းA...
  Wednesday, August 7, 2013
  လၢႆးRoot ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei မေႃႇတႄႇ (model) C8813D / Y300C / Y210 လႄႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး (Zawgyi Tai)

  လၢႆးRoot ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei မေႃႇတႄႇ (model) C8813D / Y300C / Y210 လႄႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး (Zawgyi Tai)

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးမေႃလွင်ႈၽူင်း...
  Saturday, August 3, 2013
  OctroTalk မႃးယဝ်ႉ တႃႇၽုၺ်ႇGtalk တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid (လၢတ်ႈတေႃႇၸူးတီႈၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ)

  OctroTalk မႃးယဝ်ႉ တႃႇၽုၺ်ႇGtalk တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid (လၢတ်ႈတေႃႇၸူးတီႈၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ)

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် Apk တႃႇၽုၺ်ႇ Gtalk တီႈၼ...
  Friday, August 2, 2013
  လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇ Apk တႃႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid မႃးယဝ်ႉ

  လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇ Apk တႃႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid မႃးယဝ်ႉ

  apk တႃႇတူၺ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ၼႂ်းၽူင်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးသႂ်ႇဝႆႉၽွၼ်ႉတႆးတႄႈ ၵွင်ႉဝႆႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႆၸိုင် သႂ်ႇဝႆႉတႃႇတူၺ်းဝႅပ်...
  လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ Bagan Keyboard Pro

  လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ Bagan Keyboard Pro

  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၼၼ်ႉ သွင်ဝႃႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းသႂၢင်းဝႆႉၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းBagan Keyboard Pro ၼႆႉတ...
  လၢႆးဢဝ်Audio CD လၢႆႈပဵၼ်MP3

  လၢႆးဢဝ်Audio CD လၢႆႈပဵၼ်MP3

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ) တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးႁူႉလွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆယဝ်ႉ ...
  Monday, June 24, 2013
  Keyboard Tai (လွၵ်းမိုဝ်းတႆး)မႂ်ႇမႂ်ႇ တႃႇၽူင်းၽူင်းAndroid မႃးယဝ်ႉ

  Keyboard Tai (လွၵ်းမိုဝ်းတႆး)မႂ်ႇမႂ်ႇ တႃႇၽူင်းၽူင်းAndroid မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆးမႂ်ႇꧦ ၼႆယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်...
  Sunday, June 16, 2013
  လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈ(Zawgyi One) သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း Android မိၵ်ႈSamsung Galaxy

  လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈ(Zawgyi One) သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း Android မိၵ်ႈSamsung Galaxy

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top