• Latest News

  Sunday, August 30, 2020
  တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း Internet Download Manager 63.8 Full Version

  တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း Internet Download Manager 63.8 Full Version

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်းၶိူင်ႈၸၼ်သွပ်ႉဝွႆးလႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ
  Saturday, August 22, 2020
  Friday, April 17, 2020
  ၶွပ်ႇမွၵ်ႇႁူမ်ႈတုမ် PSD (217 MB)

  ၶွပ်ႇမွၵ်ႇႁူမ်ႈတုမ် PSD (217 MB)

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေဢဝ်တင်းၶွပ်ႇမွၵ်ႇႁူမ်ႈတုမ်
  Monday, April 6, 2020
  Microsoft Office Professional Plus 2016 32 bit / 64 bit တွၼ်ႈတႃႇ Windows

  Microsoft Office Professional Plus 2016 32 bit / 64 bit တွၼ်ႈတႃႇ Windows

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေဢဝ်တင်း ၶိူင်ႈပေႃႉလိၵ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတင်းလုမ်ႈၾႃႉ Microsoft Office ၼႆႉသေ မႃး...
  Microsoft Office 2019 တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း Mac

  Microsoft Office 2019 တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း Mac

  တွၼ်ႈတႃႇၽူႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းMac ႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉတေဢဝ်တင်း Microsoft Office 2019 For Mac ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ သင်မ...
  Software Adobe Collection 2020 တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Design လႄႈ တတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ

  Software Adobe Collection 2020 တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Design လႄႈ တတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇလႆႈဢဝ်သွပ်ႉဝွႆး တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈလႄႈ တတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် Adobe ၼၼ်ႉသေ မႃ...
  Saturday, March 28, 2020
  ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵေႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵုၼ်ႁဵင် ဢမ်ႇၼၼ် ပိုၼ်းဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

  ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵေႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵုၼ်ႁဵင် ဢမ်ႇၼၼ် ပိုၼ်းဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

  ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵေႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵုၼ်ႁဵင် ဢမ်ႇၼၼ် ပိုၼ်းဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵႂၢမ်းၼမ်း ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်(ၵုၼ်ႁိင်း)ၼႆႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢွၼ်...
  Thursday, March 5, 2020
  ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်း Adobe တင်းလၢႆ

  ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်း Adobe တင်းလၢႆ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်တင်းၽွၼ်ႉ
  Thursday, January 30, 2020
  ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း Smadav Version 13.4 (2020)

  ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း Smadav Version 13.4 (2020)

  ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈတၢင်ႇမႃးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမၼ်း Update ၵႂႃႇလႄႈ ယွၼ်းမႃးသေႃးမၼ်းၼႆ ဢဝ်သေႃးဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ
  တႃႇပေႃႉလိၵ်ႈ ၵူႈလွင်ႈ Adobe PageMaker 7.0 Full Version

  တႃႇပေႃႉလိၵ်ႈ ၵူႈလွင်ႈ Adobe PageMaker 7.0 Full Version

  Adobe PageMaker 7.0 ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵၼ်ယူႇလႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ၽူႈတႅမ်ႈယင်းလႆႈ ၵႂႃႇၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉတၢင်ႇတီႈသေ သၢင်းပၼ်ယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ...
  Friday, January 3, 2020
  ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ CyberLink_PowerDirector_Ultimate_18.0.2028.0x64

  ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ CyberLink_PowerDirector_Ultimate_18.0.2028.0x64

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်တင်း ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  Business

  Scroll to Top