• Latest News

  ၶၢဝ်ႇ

  728x90 AdSpace

  ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ www.tainum.com ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ

  Movies

  News

  • Movies
  • Motion Design
  • News
  • Sports
  Friday, January 8, 2021
  CMD တႃႇႁဵတ်း Activate Windows 10 (ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းတႃႉ)

  CMD တႃႇႁဵတ်း Activate Windows 10 (ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းတႃႉ)

   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ် CMD တႃႇႁဵတ်း Activate windows 10 မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ   လိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းသေ ၼဵၵ်းတီႈ Activate...
  လၢႆးၸႂ်ႉ Re-loader Activator သေႁဵတ်း Activate Windows 7,8,10 (2019)

  လၢႆးၸႂ်ႉ Re-loader Activator သေႁဵတ်း Activate Windows 7,8,10 (2019)

  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်တင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်း မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်...
  Wednesday, January 6, 2021
  Adobe Photoshop 2021 v22.0.0.35 (x64) Multilingual (Pre-Activated) သႂၢင်းငၢႆႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇkey မၼ်း

  Adobe Photoshop 2021 v22.0.0.35 (x64) Multilingual (Pre-Activated) သႂၢင်းငၢႆႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇkey မၼ်း

   မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်တင်းၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၊ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈDesign ၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈ...
  Friday, January 1, 2021
  Microsoft Office Professional Plus 2019 32 bit / 64 bit တွၼ်ႈတႃႇ Windows

  Microsoft Office Professional Plus 2019 32 bit / 64 bit တွၼ်ႈတႃႇ Windows

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေဢဝ်တင်း ၶိူင်ႈပေႃႉလိၵ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတင်းလုမ်ႈၾႃႉ Microsoft Office ၼႆႉသေ မႃး...
  Wednesday, November 18, 2020
  သွပ်ႉဝွႆး တႃႇၸၼ်ႁၢင်ႈႁိူၼ်း၊ ႁၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ Sketchup 2020 လႄႈ V-Ray.Next.v4.20.02.for.SketchUp.2016-2020

  သွပ်ႉဝွႆး တႃႇၸၼ်ႁၢင်ႈႁိူၼ်း၊ ႁၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ Sketchup 2020 လႄႈ V-Ray.Next.v4.20.02.for.SketchUp.2016-2020

   မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေဢဝ်တင်းၶိူင်ႈၸၼ်ႁၢင်ႈႁိူၼ်း မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ၊ တႃႇတေၸၼ်ႁၢင်ႈ...
  Tuesday, November 17, 2020
  Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2021 တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းမၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇ macOS

  Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2021 တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းမၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇ macOS

   မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်းၶိူင်ႈမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် Adobe Photoshop Lightroom Classic CC For M...
  Monday, November 16, 2020
  Adobe Photoshop Lightroom Classic 2021 For Windows (64bit) တႃႇၽူႈမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈ

  Adobe Photoshop Lightroom Classic 2021 For Windows (64bit) တႃႇၽူႈမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈ

   မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်တင်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တႃႇၽူႈမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် Adobe Photoshop Lightroom Class...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top