Monday, October 12, 2015

လွၵ်းလၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႈPassword/Pin/Pattern Lock တီႈၼႂ်းၽူင်း

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်

လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ် ၽူင်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၵႆႈပီႈၸၢႆးၸွမ် ၵုၼ်ႁဵင်

Sunday, October 11, 2015

လၢႆးRoot ၽူင်းမိၵ်ႈ Samsung SM-G360H ဝိူဝ်းသျိၼ်း-4.4.4 လႄႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
တေဢဝ်တၢင်းတူဝ်ထူပ်းသေ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်

Sunday, October 4, 2015

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Virtual Router သေ ၽႄပၼ် Wif (For PC)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ
လၢႆႈၸႂ်ႉ virtual router သေ ၽေပၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉ ၸူးတီႈၶွမ်းလႄႈၽူင်းၼႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ
 
 

Saturday, September 19, 2015

DriverPack Solution v15.9 တႃႇၶွမ်းၵူႈလုၵ်ႈ (32 bit & 64 bit)

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ေတဢဝ်  DriverPack Solution v15.9 ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ

မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်  DriverPack Solution ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉတႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ပေႃးၼႆၸိုင်

လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၽွင်းမိူဝ်ႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉၶွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉၶွမ်းၸိုင် (For Windows 7)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်လူမ်းၵႆႉမၼ်းဢွၵ်ႇသေ
တေမႃးလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၽွင်းမိူဝ်ႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ


လၢႆလၢႆၵေႃႉ ထၢမ်မႃးယူႇ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း ဢမ်ႇသူႈလႆႈၸႂ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇပၼ်