• Latest News

  ၶၢဝ်ႇ

  728x90 AdSpace

  ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ www.tainum.com ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ

  Movies

  News

  • Movies
  • Motion Design
  • News
  • Sports
  Sunday, February 20, 2022
  Foxit PDF Reader တႃႇၽုၺ်ႇ PDF ၊ လႄႈ Print booklit

  Foxit PDF Reader တႃႇၽုၺ်ႇ PDF ၊ လႄႈ Print booklit

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်းၶိူင်ႈၽုၺ်ႇ PDF  ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၽုၺ်...
  Saturday, February 19, 2022
  Thursday, January 27, 2022
  Adobe Photoshop Cs3 တႃႇၶွမ်းၸိူဝ်းႁႅင်းဢမ်ႇပေႃးသုင်

  Adobe Photoshop Cs3 တႃႇၶွမ်းၸိူဝ်းႁႅင်းဢမ်ႇပေႃးသုင်

  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇၺႃႇၸေႃးတ (သီႇပေႃႉ)ၶႂ်ႈလႆႈ Photoshop cs3 ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉၸ ၶွမ်းႁႅင်းၵရပ်ႉၽိတ်ႉဢမ်ႇသုင်ၵ...
  လၢႆးၸႂ်ႉ Re-loader Activator သေႁဵတ်း Activate Windows 7,8,10 (2019)

  လၢႆးၸႂ်ႉ Re-loader Activator သေႁဵတ်း Activate Windows 7,8,10 (2019)

  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်တင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်း မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်...
  Adobe Photoshop CC 2022 မႃးယဝ်ႉ

  Adobe Photoshop CC 2022 မႃးယဝ်ႉ

   မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Photoshop cc 2022 ၼႆႉမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်...
  Tuesday, January 25, 2022
  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...
  Kmspico တႃႇႁဵတ်း Activate Windows လႄႈ Microsoft Office

  Kmspico တႃႇႁဵတ်း Activate Windows လႄႈ Microsoft Office

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇဢဝ်တင်း ၶိူင်ႈႁဵတ်း Activate windows and office မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top