This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Monday, March 7, 2016

Driver pack solutions 2016 တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်းၵူႈလုၵ်ႈ မႃးယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈႁုိင်တေႉယဝ်ႉ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း ၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶိူင်ႈမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် Driver pack solutions 2016 ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပီ 2016 ၼႆႉ

Saturday, February 13, 2016

ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်း Smadva 2016 Version- 10.5 (Update မႂ်ႇ)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းၵၼ်ႁုိင်ယဝ်ႉၼေႃႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ
ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ယိုတ်းႁိုင်ၵႂႃႇ 


သႂ်ႇမၢႆမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉ တီႈၼႂ်းၶွမ်း
Smadva 2016 Version- 10.5 ၼႆယဝ်ႉ သႅၼ်းမၼ်းလဵၵ်ႉꧦၵူၺ်းသေတႃႉ
မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႄတႉ ၶႅမ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းပေႃးၼႆၸိုင်
ထုၵ်ႇလီဢဝ်သွပ်ႉဝွႆးဢၼ်ၼႆႉ သႂ်ႇဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ၊ ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

Thursday, January 14, 2016

Vault Hide SMS-Pics-Videos.apk တႃႇလပ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ငဝ်းတူင်ႉ၊ လပ်ႉဝႆႉလိၵ်ႈ၊ လပ်ႉဝႆႉၸုိဝ်ႈမၢႆၽူင်း

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵၼ်ႁုိင်ယဝ်ႉေၼႃႈ


Monday, December 7, 2015

AZ Screen Recorder Pro.apk တႃႇထႆႇငဝ်းၼႃႈၽူင်းၶိုၼ်း

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈတႃႇထႆႇငဝ်းၶိုၼ်း
တီႈၼႃႈၽူင်း၊ ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ထၢမ်ႁႃယူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ

Sunday, December 6, 2015

Tai Chanting ထမ်းဝႆႈၽြႃး(ပိူင်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Android

Tai Chanting ထမ်းဝႆႈၽြႃး(ပိူင်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Android 
တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸၼ်ဢဝ်ၼႂ်း Playstore  ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ


Font Tai Converter Pro.apk ( ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လၢႆႈၸူး ၸေႃႇၵျီႇ - ၸေႃႇၵျီႇ လၢႆႈၸူး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ)

တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ Playstore ၼၼ်ႉ
Font Tai Converter Pro.apk  တႃႇဢဝ်ၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လၢႆႈၸူး ၸေႃႇၵျီႇ၊