ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Monday, August 10, 2015
   လၢႆးလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း SM- j100ML Version-4.4.4 လႄႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

  လၢႆးလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း SM- j100ML Version-4.4.4 လႄႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

  တၢင်းႁူႉမေႃ ဢၼ်လႆႈႁူႉမႃး တူဝ်ထူပ်းမႃး ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
  Saturday, August 8, 2015
  CF-Auto-Root တႃႇ Root ၽူင်းမိၵ်ႈSamsung Model (11) မဵဝ်း၊ (ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်း)

  CF-Auto-Root တႃႇ Root ၽူင်းမိၵ်ႈSamsung Model (11) မဵဝ်း၊ (ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်း)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈတႆး ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈတႃႇလုတ်ႉၽူင်း မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း တႃႇ Model  သိပ်းဢဵတ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်...
  Friday, August 7, 2015
  IDM 6.23 Build 18 လိုၼ်းသုတ်း

  IDM 6.23 Build 18 လိုၼ်းသုတ်း

  IDM 6.23 Build 18 ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ IDM 6.23 Build 18 Download
  Thursday, August 6, 2015
  Wondershare MobileGo 5.3.1 တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းသေ သႂၢင်းၶိူင်ႈၽူင်း၊

  Wondershare MobileGo 5.3.1 တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းသေ သႂၢင်းၶိူင်ႈၽူင်း၊

  Wondershare MobileGo 5.3.1 တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းသေ သႂၢင်း Apk, ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ငဝ်းတူင်ႉ၊ သိမ်းၶေႃႈမုၼ်း တေႇၵႂႃႇတင်းၼမ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ ...
  Facebook Guide in Tai.apk လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebook ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးယဝ်ႉ

  Facebook Guide in Tai.apk လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebook ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ် တႃႇၽူႈတေႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် သႂ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ Facebook ...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top