November 2013

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင် မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းဝၢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ်
ယိင်းၼေႃႇၶမ်း (ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၽူၼ်) ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇ မိူင်းၼွၵ်ႈတေလႆႈထွမ်ႇ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်တီႈၼိူဝ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။

 ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁၼ်ပႃးႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽဵင်းMP3 ၼၼ်ႉ လႆႈသႂ်ႇပၼ်ပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၵွၼ်ႇ

မႂ်ႇသုင်
သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ
ပွၵ်ႈၵမ်းမၼ်း တဵမ်10000(မိုၼ်ႇ) မိူဝ်ႈၼႆႉ 15.11.2013 ယဝ်ႉ
 

ဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ(ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇ) ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇမႃး
ပွၵ်ႈၵမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ၸဵမ်ၽူႈတႅမ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လၢမ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ(15.11.2013)ၼႆႉ တေတဵမ်(10000) မိုၼ်ႇပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊  


သဵၼ်ႈမၢႆ ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ
ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ တူၺ်းၼႆႉ ထိၼိုင်ႈ ယူႇၽၢႆႇၼိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း
ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေတူၺ်းတႄႉ ပဵၼ်ထိသွင်
ဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ(ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇ) ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇမႃး

ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း Viber ၼႆႉ  ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီးၽႂ်


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈViber 4.0.0  ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႂ်ႇယဝ်ႉ၊ သူင်ႇသဵင်ၸူးၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ Wechat ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ

မီးဢူၺ်းၵေႃႉ ထၢမ်မႃး ၶႂ်ႈလႆႈလွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း)ၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၼႆယဝ်ႉ
လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈSamsungၵူၺ်း၊

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းzawgyi-tai_flipfont.apk ၼၼ်ႉ


ၽူႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၼလႄၢႆးလုတ်ႉလႄႈ ယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇppo R8113 သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄ
လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်း၊ လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉတေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း
ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယူႇယၢမ်းလႅဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် MomentCam ၼႆယဝ်ႉ


ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေၵႆႉလႆႈႁၼ်ယူႇယူဝ်ႉ တီႈၼႂ်းFacebook သၢဝ်သၢဝ်ၶဝ်ၵႆႉပေႃႉဢဝ်ႁၢင်ႈၶဝ်တၢင်ႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆၼ်ႉတေလႆႈႁၼ်ဢမ်ႇၸႅင်ႈလီ ၶႂ်ႈမူဝ်းꧦဝႆႉ ၼႃႈၵေႃႈႁၢင်ႈၶေျႃးꧦဝႆႉၵမ်းလဵဝ်
 ၶဝ်ၸႂ်ႉCamera360 ၼႆႉသေထႆႇၼႆယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉၼမ်တေႉ


ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ
(ဢိတ်းၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ယၢဝ်းဝႃႈယၢဝ်း လူတူၺ်းသုတ်းꧦၶႃႈလႄႈၼႃႈ)
တေႃႈလဵဝ်ဢၼ်ပဵၼ်လွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇ (လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ) ပေႃးႁဵတ်းUpdataၼႆၸိုင် မၼ်းတေယွၼ်းမႃး
Activation Code မၼ်း  တႃႇတေလႆႈၵူၵ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈသိုဝ်ႉၵွၼ်ႇၸင်ႇတေလႆႈ

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈသိုဝ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတဵမ်ꧦထူၼ်ႈꧦၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈသူင်ႇ

လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမႂ်ႇ မႃးယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ
တီႈလၢႆႈThemeမၼ်းၵေႃႈ ၼမ်တေႉယဝ်ႉ
ပေႃးဢဝ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇဝႃႈတႄႉ ၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းလဵၵ်ႉဝႆႉ

 ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ယႃႇလိုမ်းမၢႆပၼ်တီႈလွၵ်းမိုဝ်း ၶဝ်ႈတီႈSettings သေ 

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၵေႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉဝႃႈ၊ လိူတ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈၵတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉထၢင်ႇတႄႉ
သီႇႁႃႈၵေႃႉထၢမ်မႃးဝႃႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉသေပွၵ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget