ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Saturday, November 9, 2013

  Bagan Keyboard Pro 4.1.1 တႃႇၽူင်းAndroid ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယၢမ်းလဵဝ်


  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ
  (ဢိတ်းၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ယၢဝ်းဝႃႈယၢဝ်း လူတူၺ်းသုတ်းꧦၶႃႈလႄႈၼႃႈ)
  တေႃႈလဵဝ်ဢၼ်ပဵၼ်လွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇ (လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ) ပေႃးႁဵတ်းUpdataၼႆၸိုင် မၼ်းတေယွၼ်းမႃး
  Activation Code မၼ်း  တႃႇတေလႆႈၵူၵ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈသိုဝ်ႉၵွၼ်ႇၸင်ႇတေလႆႈ

  ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈသိုဝ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတဵမ်ꧦထူၼ်ႈꧦၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈသူင်ႇ

  လိၵ်ႈၸူးသေသိုဝ်ႉဢဝ် မၼ်းတေတႅပ်းဢဝ်ငိုၼ်းၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း ႑႐႐႐(ႁဵင်ၼိုင်ႈ)
  မၼ်းတေသူင်ႇမႃးပၼ်Activation Code မၼ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇActivation Codeမၼ်းၼႆၸိုင် တီႈလွၵ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  ပေႃးသိုဝ်ႉၵေႃႈတေၸႂ်ႉလႆႈၽူင်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း
  ၵွႃႇသႂ်ႇထႅင်ႈၽူင်းတၢင်ႇလုၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ဝၢႆးၼႆႉဢမ်ႇႁိုင် ၸင်ႇလႆႈႁၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်တၢင်ႇဝႆႉ
  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ ၵူၵ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇသင်ၵေႃႈလႆႈ
  လီယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
  ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ


  ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉၼႆ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
  တႃႇတေႁႂ်ႈလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ 

  တႃႇတေသႂ်ႇActivation Codeမၼ်းၼၼ်ႉ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၵွင်ႉဝႆႉၼႅတ်ႉ ၵွၼ်ႇ
  သင်ဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႅတ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်လႅင်းWifiတီႈဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈလႆႈယူႇ
  ၼဵၵ်းတီႈIcon လွၵ်းမိုဝ်းပၵၢၼ်ႇ တီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်သီတူဝ်လိၵ်ႈလိူင်ꧦဝႆႉ ၼဵၵ်းတီႈBagan Keyboard Pro
  ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်း Yesတႃႉ


  တီႈၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉ တႃႇတေသႂ်ႇActivation Codeမၼ်းၼၼ်ႉ
  ပေႃႉသႂ်ႇသင်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၊ ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းActivation တႃႉ။

  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းOKတႃႉ

  ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်းသေ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႄႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၶဵဝ်ꧦဝႆႉယူႇယဝ်ႉ
  ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တဵမ်ꧦထူၼ်ႈꧦယဝ်ႉ 
  ပေႃးႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတဵမ်ꧦထူၼ်ႈꧦယဝ်ႉၼႆၸိုင် ႁဝ်းလၢႆႈလႆႈTheme မၼ်း ၼဵၵ်းတီႈPremium Features
  ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


  ၼဵၵ်းတီႈKeyboard Themes တႃႉ


  ၼဵၵ်းတီႈSelect theme တႃႉ။


  လႆႈၸႂ်ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်လႄႈ မီးယူႇသၢမ်ဢၼ်

  လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။


  ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ၸႂ်ႉဢၼ်သိုဝ်ႉဢဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ
  ၸႂ်ႉၼင်ႇဢၼ်တႅမ်ႈၼမႄႃးၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ

  ပေႃးသိုဝ်ႉဢဝ်ၼႆ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၼႆၵေႃႈ တေပႃးၵမ်းလဵဝ်
  တီႈလၢႆႈThemeမၼ်းၼႆၵေႃႈ မီးႁႃႈဢၼ် 
  လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
   
   လွင်ႈဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ
  ပေႃးလူဝ်ႇပေႃႉတူဝ်ၼိူဝ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈၵီးပုတ်ႉၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းဝႆးꧦၼႆၵေႃႈ ဢွၵ်ႇပၼ်တူဝ်ၼိူဝ်
  လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းပေႃႉဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းသိမ်းဝႆႉပၼ် 
  တႅမ်ႈလိၵ်ႈၵေႃႈၽႂ်း ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ၽူႈတႅမ်ႈ တႅမ်ႈဝႃႈစဝ်ပိဏ္ဍောလ သေ
  ၼဵၵ်းSpacebar မၼ်းၼႆၸိုင် မၼ်းတေသိမ်းဝႆႉၵမ်းလဵဝ် ပေႃးပေႃႉထႅင်ႈတၢင်ႇပွၵ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းတႅမ်ႈဝႃႈ
  စဝ် ၼႆၵူၺ်းၵေႃႉ တေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်တီႈလိူၵ်ႈဝႃႈ စဝ်ပိဏ္ဍောလ ၼႆယူႇ 
  ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈတႄႉ ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈၼႆ
  ၸႂ်ႉတူၺ်းBagan Keyboard Pro ၼႆႉတူၺ်းလႄႈၼႆယူႇ
  ပေႃးၸႂ်ႉတူၺ်းဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉတႄႉ Frozen Keyboard ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ
  ၵျိုၵ်ႈၽႂ်ႇၵျိုၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈၵေႃႉၶဝ်။

  တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈသိုဝ်ႉသေၸႂ်ႉ
   ပေႃးၶႂ်ႈသိုဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးတီႈ188229 သေ ပေႃႉသႂ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ
  BAGANKB ၼႆသေ သူင်ႇ၊ တေတႅပ်းဢဝ်ငိုၼ်းတီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ(ႁဵင်ၼိုင်ႈ)(ၽူင်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ)
  သေ သူင်ႇမႃးပၼ်ၵူၵ်ႉမၼ်း လၢႆးသႂ်ႇမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်တႅမ်ႈၼမႄႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း။


  ဢၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇၼၼ်ႉပဵၼ် Version : 2.1.1
  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉၼႆႉပဵၼ် Version : 2.1.4

   တီႈလၢႆႈပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်း မီးႁႃႈဢၼ်


   ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႈမီးၵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်း

  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
  ၵုၼ်ႁဵင်
   
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Bagan Keyboard Pro 4.1.1 တႃႇၽူင်းAndroid ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယၢမ်းလဵဝ် Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top