• Latest News

  Thursday, May 9, 2013
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းViber တီႈၼႂ်းၶွမ်း

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းViber တီႈၼႂ်းၶွမ်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ၸၢႆးၸႂ်ႉviber တီႈၼႂ်...
  လၢႆးၶဝ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆး

  လၢႆးၶဝ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆး

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇ ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇတင်းသဵင်ႈ တႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇတၼ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ လႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇလီၵေႃႈပိူင...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top