February 2015

Posts လိုၼ်းသုတ်း ဢဝ်တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ် တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၼႆႉ ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ေသ လွင်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇ ေတယင်းလိုဝ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ။
 
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၼႃႈ တၵႃႇႁဝ်းၶဝ်


http://www.mediafire.com/download/625aggj3bf3hx39/All+fonts+for++Windows+7%2C8%2C8.1+%28+32-bit+64-bit%29.rarမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၽုၺ်ႇ
ငဝ်းတူင်ႉလႄႈ ၽဵင်းတီႈၼႂ်းၶွမ်း QQ Player  ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ


ၽဵင်းပုၵ်ႈၼႆႉ လႆႈထွမ်ႇတူၺ်း ပဵၼ်ဢၼ်ဝၢၼ်ႁူူၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸၼ်ဢဝ်သေ
ၶိုၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶႄႇ မၼ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ထွမ်ႇတူၺ်း ထွမ်ႇတူၺ်းလႄႈ ၵေႃႉၶဝ်


မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉAsus Fonepad 7 Model K012 (4.4.2) ပဵၼ်ဝိူဝ်းသျိၼ်း 4.3
မႃးႁဵတ်းUpdate သေ Version 4.4.2 ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၵေႃႈ ၵိုၵ်းပႃးမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ
ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ တူဝ်ႁ ေၵႃႈ ပႃးသႂ်ႇတုိတ်း တုိတ်းတၢင်းၶၢင်ႈမၼ်းဢဝ်
 

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ တီႈဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆတင်းသဵင်ႈ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃး ပေႃးဝႃႈလႆႈႁူႉလွင်ႈၽူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၶွမ်းၼႆၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃးလၢတ်ႈၼႄ

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ မႃးလၢတ်ႈႄၼ လႆၢးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

လၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ
တိုၵ်ႉႁူႉတေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်းမေႃႉ၊ ၼႂ်းၽူင်းတႄႉ ယၢမ်ႈမွတ်ႇယူႇ၊ ၼႂ်းၶွမ်းတႄႉ ထၢင်ႇဝႃႈ 


ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ထႆႇပၼ်ပႃး ငဝ်းတူင်ႉမၼ်းယဝ်ႉ
လၢႆးမၼ်းတႄႉ လူတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ-
http://www.tainum.com/2015/02/root-samsung-galaxy-grand-prime-sm-g530f.html#more

မိူိဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်းပူင်သွၼ်ၶွမ်းတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇမီးၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ
ဢဝ်ၽူင်းမႃးပၼ်ၽူႈတႅမ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆးၼႆလႄႈ 
ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃး ၸင်ႇတူၺ်းVersion လႄႈ Modelမၼ်းသေ သွၵ်ႈႁႃၶိူင်ႈလုတ်ႉမၼ်းတီႈၼႂ်းၼႅတ်ႉ


လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ် ဝိူဝ်းသျိၼ်း 4.4.4. ၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉလႆႈလုတ်ႉ လႆႈသႂ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း

ပိူၼ်ႈဝႃႈ ဝၼ်း Valentine's day ဝၼ်းၵေႃႉႁၵ်ႉ ၼႆၵေႃႈ ႁႃႈဝႃႈၸိူင်ႉပိူၼ်ႈၵူၺ်း
ၼႆႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၾိင်ႈထုင်းတႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ


Screenshots of the Valentine's day 2015 for Android tablet, phone.Screenshots of the Valentine's day 2015 for Android tablet, phone.

မီးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉထၢမ်မႃး လွၵ်းလႆၢးၸႂ်ႉၽူင်းသေ တၢင်ႇငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းYoutube
ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈတွပ်ႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းတေႇလဵၼ်ႈၶွမ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ပေႃႉလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ


ဢမ်ႇပႆႇၽႂ်း ဢမ်ႇပႆႇတွင်းလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းၼႆၸိုင် ၽိုၵ်းၸွမ်းတီႈၼႂ်း

ၸူဝ်ႈ တႆးၵေႃႉလီ ပိၼ်ႇသဵင်တႆး ၶဝ် တၢင်ႇၼႄလၢႆးႁဵတ်းတူဝ်လိၵ်ႈပၼ်ၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ
မီးဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းမႃး ႁႂ်ႈတၢင်ႇပၼ်ၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈသွၵ်ႈႁႃသေ ၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ႁႃယၢပ်ႇဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ


ပီႈၼွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ တီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းတီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း
ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇဝႆႉ ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းဝႆၢးရၢတ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈယႃႉၵဝ်းၶွမ်းၼၼ်ႉ

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တေထူပ်းယူႇ
မၢင်ပွၵ်ႈ ဢဝ်ၶႅပ်းCD, DVD,ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းသေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶုိၼ်းဢမ်ႇလႆႈ


ဢႁႅမ်ႉ မႂ်ႇသုင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆ မိူၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉဢမ်ႇႁူႉ

ႁၢင်ႈပဝ်ႇႁူင်ꧦဝႆႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၸႂ်ၸပ်းဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႉ

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈတေႇၽိုၵ်းလဵၼ်ႈၶွမ်း၊ တေႇၽိုၵ်းပေႃႉလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၶဝ် ပေႃးတေငၢႆႈၼၼ်ႉ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ် RapidTyping_5.0.98_Portable  ၼႆႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဢူၺ်းႁဝ်း ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတသႃႇမိ (တၢင်ႉယၢၼ်း) 
ထၢမ်မႃးဝႃႈ သွၵ်ႈႁႃသေႃႉဝႆွး တႃႇဢဝ် PDF လႆၢႈၸူး ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ


တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ် တႃႇတေၸၼ်သေႃႉဝႆွးႄလႈ ငဝ်းတူင်ႉတႄႇၵႂႃႇ
သင်ဝႃႈၸႂ်ႉ Internet Download Managerသေ ၸၼ်ၼႆၸိုင်

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၼၼ်ႉ
သင်ဝႃႈၽူင်းမႃးလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် လိၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး လိၵ်ႈဢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်း

သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မီးၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း
ဢၼ်ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇၸပ်းမႃးေသ သမ်ႉၶႂ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၼႆၸိုင်


သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၽူင်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပႆႇသႂ်ႇလႆႈလိၵ်ႈတႆးၼႆသေ
သမ်ႉၶႂ်ႈႁၼ်လိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးယူႇၼႆၸိုင် ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉ
  4 Myanmar Browser.

ၼႆႉသေႇ ၽုၺ်ႇၼႂ်းၼႆႉတူၺ်းဢဝ်ႄလႈ ၶႂ်ႈလၢႆႈၽွၼ်ႉဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈၼဵၵ်းဢဝ် မိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈတႂ်ႈဢၼ်ၼႄမႃးၼႆႉတႃႉ။

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်းဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းLine တီႈၼႂ်းၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူင်းAndroid ၼၼ်ႉ 
လွၵ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ် လႆႈႁႃႈၽႃႇသႃႇ Update  ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ


ပေႃးယူႇသဝ်းၼွၵ်ႈမူိင်း ပိူၼ်ႈသမ်ႉၼပ်ႉဝၼ်းထိမၼ်းၵူၺ်းလႄႈ
လိူၼ်တႆး ဝၼ်းတႆး ပဵၼ်ဝၼ်းသင်ပေႃးႁူႉယၢပ်ႇ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း
ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (68)ပီ သေယဝ်ႉႄလႈ

လၢႆႈလၢႆးမၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၵႃႈမေႃႉ ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းဝၢႆႇႁႃၸူး ၵဵမ်းတႃႇလဵၼ်ႈၼႂ်းၶွမ်းၵွၼ်ႇ
ၵဵမ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵႆႉထၢမ်ဝႃႈ ၵဵမ်းတႃႇၶွမ်းၼႆႉ


ဝူၼ်ႉၵႂႃႇဝူၼ်ႉမႃး တေတႅမ်ႈတၢင်ႇသင်လီၼေႃး ၼႆယူႇတင်းႁိုင် ၸင်ႇၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ
တီႈၼႂ်းWindows XP  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလၢႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ

 တီႈၼႂ်းပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းComputerၼၼ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉေသ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈေတမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈတေပႃးၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉယဝ်ႉ

ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆၸိုင် မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၸၼ်သေႃႉဝွႆးၶဝ်လႂ်

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ေတမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ၶူိင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ မူိၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းလူိၼ်သၢမ်မူၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တၢင်းႁူႉဢွၼ်ႇဢၼ်ၼုိင်ႈေသ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လႆႈထၢမ်မႃးဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်Rootၽူင်း မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း 

မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မႃးႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈယဝ်ႉၼေႃႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ၼင်ႇလႆႈႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉ 
ၼႅတ်ႈၶတ်းၸႂ်ၸုႁွမ်တွမ်သေ ၶိုၼ်းမႃးမွၵ်ႇၼပႄီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼလႄွင်ႈၽူင်း မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ
လၢႆးလုတ်ႉ Galaxy Core 2 ၼႆႉ ငၢႆႈၼႃႇ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget