ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ် All in One Fonts For Computer မႃးယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း
ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (68)ပီ သေယဝ်ႉႄလႈ
ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ၸုႁွမ်တွမ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉတင်းၼမ် ႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်သေ
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ
Fonts ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တႃႇေတပေႃႉလိၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ
ၽွၼ်ႉတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈ တေႇၵႂႃႇ ေပႃးတေပေႃႉလိၵ်ႈႁဵတ်းပပ်ႉၼႆၸိုင်
တိုၼ်းလႆႈသႂၢင်းသႂ်ႇၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈေတႇၸတၢင်ႇဝိၼ်းတူဝ်းၶွမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ
ၽွၼ်ႉတႆး ၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီး လၢႆႈၶိုၼ်းသႂၢင်းမႂ်ႇဢဝ်
ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးေတဢမ်ႇလႆႈႁႃတၢင်ႇတီႈၼၼ်ႉ
ႁႂ်ႈမီးဝႆႉတီႈလဵဝ် လူဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပၼ် All in One Fonts For Computer ၼႆႉယဝ်ႉ

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


သင်ဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ လိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းသေ တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

တႃႇတေသႂၢင်းၽွၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ AllFonts.exe ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းထပ်းၵၼ်တႃႉ

တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ                         ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget