လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူင်းAndroid သေ တၢင်ႇVideo တီႈၼႂ်းYouTube

မီးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉထၢမ်မႃး လွၵ်းလႆၢးၸႂ်ႉၽူင်းသေ တၢင်ႇငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းYoutube
ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈတွပ်ႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်


ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ တႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉ လႆႈမေႃၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆးတၢင်ႇမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ် (ၽုၺ်ႇၼႅတ်ႉ) ၽုၺ်ႇYouTube တီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

 တီႈၼႆႈ တေပိူင်ၵၼ်ယူႇဢိတ်းဢွတ်း ၼဵၵ်းတီႈ Menuဢၼ်ၸိၼႄဝႆႉၼႆႉတႃႉ

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Uploads တႃႉ
(တႃႇတေတၢင်ႇငဝ်းတူင်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈဝႆႉ ဢၵွင်ႉGmailဝႆႉၵွၼ်ႇ)

 ၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်ႇသေ ၶဝ်ႁႃငဝ်းတူင်ႉဢၼ်တေတၢင်ႇ၊

 တီႈၼႆႈ ေတပိူင်ႈၵၼ်ယူႇဢိတ်းဢွတ်း ၶဝ်ႈႁႃတီႈဝႆႉငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တေတၢင်ႇ

 လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တေတၢင်ႇၼၼ်ႉတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ မႆၢၼိုင် တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုဝ်ႈငဝ်းတူင်ႉ
မၢႆသွင် တႅမ်ႈလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ(ဢမ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈလႆႈ)
မၢႆသၢမ် ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ် Public  ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်တူၺ်းလႆႈ
(တီႈၼႆႈတႄႉ ၵမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈဝႆႉ ေပႃးဝႆႉ Public ၼႆ ၵူၼ်းတင်းၼမ်တူၺ်းလႆႈၵူႈၵေႃႉ)

ပေႃးတႅမ်ႈယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ ႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်ႇဢၼ်ဝႆၢႇၶိုၼ်ႈ တီႈၸဵင်ႇၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႃႉ

 ၽွင်းတိုၵ်ႉတၢင်ႇငဝ်းတူင်ႉ ၶုိၼ်ႈလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

 ပေႃႈတၢင်ႇယဝ်ႉယဝ်ႉတႄႉ တူၺ်းလႆႈယဝ်ႉၼႃႇ
ႁိုင်ႄလႈၼၢၼ်းတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ် လႅင်းၼႅတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃႈလ (ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget