September 2014

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ်ဢိတ်းဢွၼ်ႇ၊ လွင်ႈမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်တႅမ်ႈၼႁႄူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၽူင်း
ဢၽိထၢၼ်ႇ  ဢင်းၵိတ်ႉ+မၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ၊ 


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈၽူင်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ
ပဵၼ်လွင်ႈတႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈတၢင်ႇယူႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ လိင်ႉမၼ်းၵွႆပႅတ်ႈတႄႈ
ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉ
ယူႇတီႈၼႆႈသေ ယွၼ်ႉၶႂၢင်ႉၽူႈၶူင်သၢင်ႈၽွၼ်ႉလႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းတင်းသဵင်ႈ
ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၽွၼ်ႉလႄႈလွၵ်းမိုဝ်းၼႆႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄၼႆသေ။

ပေႃးဝႃႈ Viber  ၼႆတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းတေႁူႉထိုင်ယူႇၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉၼႆလႄႈ

တေဢမ်ႇလၢတ်ႈၼလႄွင်ႈတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ၊ Viber ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉတႄႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ
ၸဝ်ႈတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် IDM 6.21 Build 9 ဢၼ်ပႃးဝႆႉသေႃးမၼ်းဢမ်ႇလဵဝ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇသေႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ တီႈၼႂ်းၶွမ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ IDM ၼၼ်ႉ ယွၼ်းမႃး
မၢႆဢီးမေလ်း လႄႈ သေႃးမၼ်းၼႆၸိုင် ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ သေ ႁဵတ်းRestareၶွမ်းႁဝ်း
 

လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ  ၶႅမ်ႉဝႆႉၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ


ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebookတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ် ပၼ် Sticker Comment ၼႆၸိုင်

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တူၺ်းတီႈႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉ ႁၢင်ႈလီၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႉ
တူၺ်းၼႆၵေႃႈ ႁၢင်ႈသႂ်ꧦ ပွင်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇမီးသီၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidတင်းသဵင်ႈ


ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းႁပ်ႉၽူင်း/ဝၢင်းၽူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၼဵၵ်းသုတ်ႉတီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉသေ

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တႃႇမွတ်ႇသေႃႉဝွႆးၼႆယဝ်ႉ၊ တီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း Softawre ပေႃးမွတ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႆ ဢဝ်ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်
တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉသေမွတ်ႇတႃႉ၊ 

ပေႃးသူၼ်ၸႂ်တႄႉ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေႉၵႆႉꧦႁၼ်ယူႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ဢၼ်ထႆႇၶိုၼ်းငဝ်းတူင်ႉ
တီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီး ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၵေႃႈတေမီးၼႆလႄႈ


တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၽူင်းၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း
တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းFacebook, Youtube, websiteတေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းshaniitၶဝ်ႈ ၶပ်းၶိုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွၵ်ႇမႃးပၼ်
တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး လႆႈၼိူဝ်ႈၽူင်းၼႆယဝ်ႉ ငိၼ်းၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉတေႉယူႇၼႆ
ယူႇတီႈၼႆႈသေ ယွၼ်းလႆႈၶွပ်ႈၸႂ် တၢင်ႇၽိုၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းယူႇၼႆၵဵမ်းတွၼ်ႈတႃႇၶွမ်းဢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်မႃးတီႈပလွၵ်ႉမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ

တူၺ်းႁၢင်ႈမၼ်းတႄႉ ဢၢပ်ႈလီလဵၼ်ႈဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးတၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget