• Latest News

  Sunday, September 7, 2014

  လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈၼႂ်းၶွမ်း ပၼ် Sticker Comment လႆႈ

  လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ  ၶႅမ်ႉဝႆႉၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ


  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebookတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ် ပၼ် Sticker Comment ၼႆၸိုင်

  ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပေႃးပဵၼ် Mozilla Firefox Browser ၸိုင်
  ၵႂႃႇတီႈလိင်ႉၼႆႉ   http://www.mogicons.com/en/addon/
  တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ
   
   ၵမ်းၼႆႉ သႂၢင်းAdd-ons မၼ်း ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

   တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၼႆ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈIn stall Nowၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

   ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် တီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း ပၼ် Sticker Comment လႆႈယဝ်ႉ

   တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  မၢႆတွင်း - ပေႃးဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇၼႆၸိုင် ဢွၵ်ႇၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းၶဝ်ႈၶိုၼ်းတႃႉ။

  **************************************

  ပေႃးပဵၼ် Google Chrome Browser ၸိုင် 
  ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
  ၵႂႃႇတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ http://www.mogicons.com/en/addon/

  တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၸိၼဝႄႆႉၼႆႉတႃႉ

   ၼဵၵ်းတီႈFree ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

   ၼဵၵ်းAdd ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ

   ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈၼႂ်းၶွမ်း ပၼ် Sticker Comment လႆႈ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top