ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Saturday, August 25, 2012
  လၢႆးသႂ်ႇEffect ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁႂ်ႈတူင်ႉၼႄတေႃႇၵႂၢမ်းသုတ်းပုၵ်ႈ

  လၢႆးသႂ်ႇEffect ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁႂ်ႈတူင်ႉၼႄတေႃႇၵႂၢမ်းသုတ်းပုၵ်ႈ

  ဢူၺ်းၵေႃႉၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးႁဵတ်းFlash Songsယူႇ ထိုင်ၼင်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ မၼ်းၸင်ႇထၢမ်ၽူႈတႅမ်ႈဝႃႈ ...
  လၢႆးၵႄႈပၼ်ႁႃSwish Max 2/4

  လၢႆးၵႄႈပၼ်ႁႃSwish Max 2/4

  မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၽုၺ်ႇSwish Max 2 ဢမ်ႇၼၼ် Swish Max4  ပေႃႈဝႃႈၼႆၸိုင် လၢႆးဝႆႉဝၢင်းမၼ်းၸၢင်ႈပိူင်ႈၵႂႃႇ ဢၼ်ၵႆႉပိူင်ႈၼႃႇၼႆႉတႄႉ ပ...
  လၢႆးသႂ်ႇShoutcut တီႈၼႂ်းSwish Max2

  လၢႆးသႂ်ႇShoutcut တီႈၼႂ်းSwish Max2

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လၢႆးႁဵတ်းFlash Songs ၼႆႉ ၵႃႈၼင်ႇႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇသဵင်ႈꧦဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပ...
  လၢႆးႁဵတ်းၸွမ်ပိဝ်တူင်ႉ တီႈၼႂ်းSwish Max4

  လၢႆးႁဵတ်းၸွမ်ပိဝ်တူင်ႉ တီႈၼႂ်းSwish Max4

  
ၸွမ်ပိဝ်ၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ  သင်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼ...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top