လၢႆးသႂ်ႇEffect ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁႂ်ႈတူင်ႉၼႄတေႃႇၵႂၢမ်းသုတ်းပုၵ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးႁဵတ်းFlash Songsယူႇ
ထိုင်ၼင်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ မၼ်းၸင်ႇထၢမ်ၽူႈတႅမ်ႈဝႃႈ
̒ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း တီႈၼႂ်းFlash Songs ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းသၢမ်သီႇၽၢင်ၸၵႂႃႇ
သမ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းတူင်ႉပၼ် တေႃႇၵႂၢမ်းမၼ်းသုတ်းပုၵ်ႈၼၼ်ႉတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?
ထၢမ်ၼင်ႇၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈပႆႇႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းသေပွၵ်ႈ
တေမိူဝ်ႈၽူႈတႅမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈFlash Songs မႃးၼႆႉ Flash Songs ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ
ယင်းဢမ်ႇပူၼ်ႉသိပ်းပုၵ်ႈ၊ လီယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁူႉ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ
လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႂ်ႇတီႈၼႂ်းSwhish Max4 သေ သႂ်ႇEffect ဢၼ်ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမၼ်းသေ
ၼဵၵ်းၺၢပ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉသေ ( မိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉၼဵၵ်းဝႆႉShift သေ မိုဝ်းၶွၼ်ၶႂႃၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ
ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃ သိုပ်ႇၼဵၵ်းGrouping > Group as Movie Clip တႃႉ။ၵမ်းၼႆႉသိမ်းဝႆႉၾၢႆႇမၼ်းၼဵၵ်းFile > Save တႃႉ


တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းသေၼဵၵ်းSaveတႃႉ။

ၵမ်းၼႆႉတႃႇတေသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ
ၼဵၵ်းတီႈInsert သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈAnimationတႃႉ။


လိူၵ်ႈႁႃဢဝ် ၾၢႆႇဢၼ်ႁဝ်းသိမ်းဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ။


သိုပ်ႇၼဵၵ်းImport တႃႉ။


လိုၼ်းသုတ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ ၼဵၵ်းPlay သေ ၽုၺ်ႇတူၺ်းၵႂၢမ်းမၼ်းလႄႈၵမ်းၼႆႉ
တေလႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တူင်ႉၼပႄၼ်ႁၢၼ်ႉတေႃႇၵႂၢမ်းပေႃးသုတ်းပုၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။
သင်ဝႃႈပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇ ဢိတ်းဢွတ်းၸိုင်
ၽူႈတႅမ်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ယဝ်ႉ။

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget