ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Saturday, January 31, 2015
  Auslogics Disk Defrag တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၾၢႆႇဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၶိုၼ်းမႄးၶပ်ႉပၼ်File ေသ ႁႂ်ႈၶွမ်းဝႆးလူိဝ်မႃး

  Auslogics Disk Defrag တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၾၢႆႇဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၶိုၼ်းမႄးၶပ်ႉပၼ်File ေသ ႁႂ်ႈၶွမ်းဝႆးလူိဝ်မႃး

  တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁုိင်မႃးၼႆၸိုင် ၶွမ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ေတၸၢင်ႈထိူင်းမႃး ၾႆၢႇဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ ...
  Backlist Pro.apk တႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ phone Call, SMS

  Backlist Pro.apk တႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ phone Call, SMS

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ေတမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်း မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်...
  Friday, January 30, 2015
  လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ ၶွမ်းသေ ၸၼ်ဢဝ် App တီႈၼႂ်း Play store

  လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ ၶွမ်းသေ ၸၼ်ဢဝ် App တီႈၼႂ်း Play store

  မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၶွမ်းႄလႈၽူင်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ မိူၼ်ၼ...
  no image

  * ၵႂၢမ်းတႆးဢိူၺ် ပွၵ်ႈမႃးလႄႈ * ပြန်လာပါသျှမ်းစကားရယ် *

      * ၵႂၢမ်းတႆးဢိူၺ် ပွၵ်ႈမႃးလႄႈ * ပြန်လာပါသျှမ်းစကားရယ် *           ထွၼ်မႃးတီႈၼႂ်းပပ်ႉ  ၽႂ်လႅၼ်ၽႂ်  ဢၼ် မွၼ်းၸႂ်တႆး တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ။        ...
  သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၽုၺ်ႇFacebook တီႈၼႂ်းၽူင်း သၢမ်ဢၼ်ၸိုင်

  သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၽုၺ်ႇFacebook တီႈၼႂ်းၽူင်း သၢမ်ဢၼ်ၸိုင်

  မႂ်ႇသုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပဵၼ်Facebook.apk သီၶဵဝ်၊ ႄလႈ သီၶမ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ 
  Thursday, January 29, 2015
  Xender.apk တႃႇသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၼႂ်းၽူင်းၸူးၵၼ် လႆႈၽႂ်း

  Xender.apk တႃႇသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၼႂ်းၽူင်းၸူးၵၼ် လႆႈၽႂ်း

  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းတင်းသဵင်ႈ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ၊ ငဝ်ႈတူင်ႉ ၵဵမ်းတေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇၸူးၵၼ်တီႈၼႂ်းၽူင်းလႆႈဝႆးဝႆးၼ...
  Zapya တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း မႃးယဝ်ႉ

  Zapya တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ် လွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်Zapya ၵူၺ်းၼင်ႇ...
  Tuesday, January 27, 2015
  Formula Unlimited.apk ႁေႃႈၵႃးၶႄႉၵၼ်

  Formula Unlimited.apk ႁေႃႈၵႃးၶႄႉၵၼ်

  ၵမ်းၼႆႉႄတႉ  ဝၢႆႇၸူးGame ဢိတ်းၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈသူင်လဵၼ်ႈၵဵမ်း တီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေဢဝ်ၵဵမ်းဢၼ်ႁေႃႈၵႃးႄၶႉၵၼ်ၼႆႉ မႃး...
  Cherry Keyboard (မွၵ်ႇၵွၼ်) မႃးယဝ်ႉ

  Cherry Keyboard (မွၵ်ႇၵွၼ်) မႃးယဝ်ႉ

  Cherry Keyboard (လွၵ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်)  ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၶႅမ်ႉတေႉတေႉ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႇဢွၵ်ႇႁဝ်းၶဝ်ယူႇတေႉတေႉ
  တႃႇဢဝ်ၽွၼ်ႉ Kawsai ႄလႈ Zawgyi လၢႆႈပဵၼ် ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ

  တႃႇဢဝ်ၽွၼ်ႉ Kawsai ႄလႈ Zawgyi လၢႆႈပဵၼ် ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ

  ဢၼ်ၼႆႉႄတႉ ၸိူဝ်းႁူႉေၵႃႈ ေတမီး ၸူိဝ်းဢမ်ႇႁူႉေၵႃႈေတပႃးၼႆႄလႈ  ၸင်ႇလႆႈၶုိၼ်းသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼယဝ်ႉ ဢဝ်ၽွၼ်ႉေၵႃႉၸၢႆး လႆၢႈၸူး ၽွၼ်ႉ ယ...
  DriverEasy Professionalတႃႇသွၵ်ႈႁႃ Driver ၶွမ်း (လူဝ်ႇၼႅတ်ႉ)

  DriverEasy Professionalတႃႇသွၵ်ႈႁႃ Driver ၶွမ်း (လူဝ်ႇၼႅတ်ႉ)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇတႆးတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်  Software တႃႇ...
  လွၵ်းမိုဝ်းတႆး(ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Mac

  လွၵ်းမိုဝ်းတႆး(ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Mac

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ Mac မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ
  Saturday, January 24, 2015
  ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတုိဝ်း Photoshop Cs 3 ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ

  ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတုိဝ်း Photoshop Cs 3 ၸၼ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်  ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop Cs ...
  Tuesday, January 6, 2015
  ၶဵင်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူင်း မိၵ်ႈHuawei C8813D (Emotion UI Theme)

  ၶဵင်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူင်း မိၵ်ႈHuawei C8813D (Emotion UI Theme)

  လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈေတႁူႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈေတဢမ်ႇႁူႉၼႆႄလႈ သမ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉဢဝ်ၽူင်းမၼ်းမႃးပၼ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၽွၼ်ႉတႆးၼႆႄလႈ  ...
  Thursday, January 1, 2015
  classicstart8 Start Menu တွၼ်ႈတႃႇ Windows 8,8.1

  classicstart8 Start Menu တွၼ်ႈတႃႇ Windows 8,8.1

  မႂ်ႇသုင်ပီမႂ်ႇ 2015 ၼေႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်လွင်ႈၶွမ်းလႄႈၽူင်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top