လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Vault.apkသေ လပ်ႉသိူင်ႇဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ငဝ်းတူင်ႉ၊ မၢႆၽူင်း လႄႈ လိၵ်ႈဢၼ်သူင်ႇၸူးၵၼ် တီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ လိူတ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈၵတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ ဢမ်ႇတၢင်ႇဢၼ်မႂ်ႇသေပွၵ်ႈၼေႃႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈလၢႆးၼႆႉတေပဵၼ်တၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆလႄႈ

ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမွၵ်ႇၼမႄႃးလၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီး
ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈတေပႃးၼႆလႄႈ
ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင် ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉ ပႆႇမေႃၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ၊ 
ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈႁၼ်ၼႆၵေႃႈ မီးယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၽူင်းၼႆႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းယွၼ်းယိပ်းတူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်း
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမၼ်းၵႂႃႇႁၼ် ႁဝ်းသမ်ႉဝႃႈႁင်းမၼ်းယႃႇပေတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇ
လွၵ်းလၢႆးလီတီႈသုတ်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၸႂ်ႉ  Vault.apkသေ လပ်ႉဝႆႉၵေႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ၊ ၽႂ်တူၺ်းၽူင်းႁဝ်းၵေႃႈ 
တေဢမ်ႇႁၼ်ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သူၼ်ၸႂ်ပေႃးၼႆၸိုင်
လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ ၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းတႃႉ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်  Vault.apk တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ


playstore liknk


ပေႃးဝႃႈသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼ̒ႂ်ႈၽူင်းယဝ်ႉၸိုင် လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ  ၼဵၵ်းတီႈVault ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
 

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ Startၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉမၼ်း ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉမၼ်း တီႈလွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းOK တႃႉ

 ၶိုၼ်းပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ။


သိုပ်ႇၼဵၵ်းNextတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ No, thanksတႃႉ။
(မၢႆတွင်း- ဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉတီႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉFreeၵူၺ်းလႄႈ လပ်ႉဝႆႉလိၵ်ႈလႆႈ ပၢၵ်ႇၽိုၼ်ၵူၺ်း)ၼႆယဝ်ႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ 
လႆႈႁၼ်တီႈလိူၵ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ငဝ်းတူင်ႉ၊ လိၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉApp ၊ လႄႈ သိမ်းလိၵ်ႈဢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်ႈFacebook. ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေလပ်ႉၼႄ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ
မၢႆတွင်း= လၢႆးလပ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း။

ၼဵၵ်းတီႈPhotosၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းStartတႃႉ။

 လိူၵ်ႈမၢႆဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလပ်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈႁၼ်ၼၼ်ႉသေ 
သိုပ်ႇၼဵၵ်း Importတႃႉ။

 တူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉလူး
ပေႃးၶႂ်ႈလပ်ႉဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈထႅင်ႈၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈမၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈဢဝ်သႂ်ႇတႃႉ။

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈထွၼ်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈလပ်ႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈမၢႆသွင်ၼၼ်ႉတႃႉ။


 ပေႃးဝႃႈၼဵၵ်းတီႈမၢႆသွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းမၢႆပၼ် တီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉသေ 
ၼဵၵ်းတီႈRestore ၼၼ်ႉတႃႉ။

 လၢႆးလပ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈငဝ်းတူင်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း
 *******************************

လွၵ်းလၢႆးလပ်ႉ မၢႆၽူင်းလႄႈ လိၵ်ႈဢၼ်သူင်ႇၸူးၵၼ်

ၼဵၵ်းတီႈ SMS and Contactsၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ပေႃးၶႂ်ႈလပ်ႉမၢႆၽူင်းၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈ Hide phone numbers ၼၼ်ႉတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ သိုပ်ႇၵႂႃႇတင်းၼႃႈတႃႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇယဝ်ႉ။

 *****************************
ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈလပ်ႉဝႆႉ လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းသူင်ႇၸူးၵၼ်ၼႆၸိုင် 
ၼဵၵ်းတီႈ Hide Massages ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 လိူၵ်ႈမၢႆဢဝ်လိၵ်ႈဢၼ်သူင်ႇၸူးၵၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလပ်ႉသိူင်ႇ ဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈ Nextတႃႉ။
 ၼဵၵ်းOKတႃႉ။


 *************************
 သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၶတ်းဝႆႉ App တီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၼႆၸိုင် 
ၼဵၵ်းတီႈ App Lock ၼၼႉ်ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 ၶႂ်ႈၶတ်းဝႆႉဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းမၢႆဢဝ်သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Lockတႃႉ။


တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်း လႆႈၸႂ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်သေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ။


  ပေႃးၶႂ်ႈထွၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ၼဵၵ်းမၢႆပၼ်သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ UnLockတႃႉ။ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ၵုၼ်ႁဵင်
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ။

*****************************************************
မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨟြတ္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲေꨀꨣꨳ လူိတ္ꨳမꨓ္းꨁ္ꨮꨳꨀတ္းယဝ္ꨵယူဝ္ꨵ ꨡမ္ꨲတꨤင္ꨲꨡꨓ္မ္ꨮꨲေသပြꨀ္ꨳေꨓꨣꨳ
ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ဝူꨓ္ꨵꨟꨓ္ဝꨣꨳလꨯꨤးꨓꨯꨵေတပꨱꨓ္တꨤင္းꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း တြꨓ္ꨳတꨣꨲပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ယူꨲꨓꨯꨬလꨳ

ꨅင္ꨲလꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮတꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲမြꨀ္ꨲꨬꨓမꨣးလꨯꨤးꨓꨯꨵယဝ္ꨵ၊ ꨅူိဝ္းꨟူꨵေꨀꨣꨳေတမီး ꨅူိဝ္းꨡမ္ꨲꨟူꨵေꨀꨣꨳေတပꨣးꨓꨯꨬလꨳ
ဝူꨓ္ꨵꨟꨓ္ထုိင္ ꨅူိဝ္းပꨯꨲꨟူꨵ ပꨯꨲေမꨣꨓꨓ္ꨵေသ ꨅင္ꨲလꨯꨳတꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲမꨣးယဝ္ꨵ၊ 
ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨀူꨳေꨀꨣꨵ လြင္ꨳသုꨓ္ꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨡမ္ꨲꨁ္ꨮꨳပꨓ္ပူိꨓ္ꨳꨟꨓ္ꨓꨯေꨀꨣꨳ မီးယူꨲꨟင္းꨕ္ꨮမꨓ္း၊ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨕူင္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ေပꨣးဝꨣꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨟဝ္းယြꨓ္းယိပ္းတူꨉ္း ေꨁꨣꨳမုꨓ္းသုꨓ္ꨲတူဝ္ꨟဝ္း
သင္ꨅူိဝ္ꨵဝꨣꨳမꨓ္းꨀꨮꨣꨲꨟꨓ္ ꨟဝ္းသမ္ꨵဝꨣꨳꨟင္းမꨓ္းယꨣꨲေပတူꨉ္းꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲေပꨣးသꨤင္ꨲထုꨀ္ꨲ
လြꨀ္းလꨯꨤးလီတီꨳသုတ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨟဝ္းꨅ္ꨮꨵ  Vault.apkေသ လပ္ꨵဝꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨁꨰမ္ꨵလꨰပ္ꨳယဝ္ꨵ၊ ꨕ္ꨮတူꨉ္းꨕူင္းꨟဝ္းေꨀꨣꨳ 
ေတꨡမ္ꨲꨟꨓ္ေꨁꨣꨳမုꨓ္းသုꨓ္ꨲတူဝ္ꨟဝ္းယဝ္ꨵ၊ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨬလꨳ သင္ꨅူိဝ္ꨵဝꨣꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ သူꨓ္ꨅ္ꨮေပꨣးꨓꨯꨅုိင္
လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းလꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမꨓ္း ꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္လꨤတ္ꨳꨬꨓဝꨯꨵတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨀပ္းꨀပ္းတꨤမ္းတꨤမ္းတꨣꨵ

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨅꨓ္ꨡဝ္  Vault.apk တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ သꨮꨤင္းသ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ

 Vault.apk Download

playstore liknk

 Vault.apk Download

ေပꨣးဝꨣꨳသꨮꨤင္းသ္ꨮꨲတီꨳꨓ္̒ꨮꨳꨕူင္းယဝ္ꨵꨅုိင္ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯ  ꨓꨱꨀ္းတီꨳVault ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ
 
 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲꨓꨯ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ Startꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ

 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးတီꨳသ္ꨮꨲမꨯꨤလပ္ꨵမꨓ္း ေပꨣꨵသ္ꨮꨲမꨯꨤလပ္ꨵမꨓ္း တီꨳလြꨀ္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨓꨱꨀ္းOK တꨣꨵ

 ꨁုိꨓ္းေပꨣꨵသ္ꨮꨲမꨯꨤလပ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳမူိꨓ္ꨀꨓ္တင္း မူိဝ္ꨳꨀꨯꨳꨓꨓ္ꨵ ေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။

 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းNextတꨣꨵ။

 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲꨓꨯ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ No, thanksတꨣꨵ။
(မꨯꨤတြင္း- ꨡꨓ္ꨀꨮꨤင္းꨬꨓဝꨯꨵတီꨳꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ယြꨓ္ꨵဝꨣꨳꨟဝ္းꨅ္ꨮꨵFreeꨀူꨉ္းꨬလꨳ လပ္ꨵဝꨯꨵလိꨀ္ꨳလꨯꨳ ပꨤꨀ္ꨲꨕုိꨓ္ꨀူꨉ္း)ꨓꨯယဝ္ꨵ။

 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲꨓꨯ 
လꨯꨳꨟꨓ္တီꨳလူိꨀ္ꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ၊ ငဝ္းတူင္ꨵ၊ လိꨀ္ꨳ၊ ꨁူိင္ꨳꨅ္ꨮꨵApp ၊ ꨬလꨳ သိမ္းလိꨀ္ꨳꨡꨓ္လꨤတ္ꨳေတꨣꨲꨀꨓ္တီꨳꨓ္ꨮꨳFacebook. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းေတလပ္ꨵꨬꨓ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္းꨀြꨓ္ꨲ
မꨯꨤတြင္း= လꨯꨤးလပ္ꨵꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨬလꨳ ငဝ္းတူင္ꨵ မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨀူꨉ္း။

ꨓꨱꨀ္းတီꨳPhotosꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။

 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းStartတꨣꨵ။

 လူိꨀ္ꨳမꨯꨤꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨡꨓ္ꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳလပ္ꨵဝꨯꨵ ꨡမ္ꨲပꨓ္ပူိꨓ္ꨳꨟꨓ္ꨓꨓ္ꨵေသ 
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္း Importတꨣꨵ။

 တူꨉ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵလူး
ေပꨣးꨁ္ꨮꨳလပ္ꨵဝꨯꨵꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳထꨰင္ꨳꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းတီꨳမꨯꨤꨓုိင္ꨳꨓꨓ္ꨵေသ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္သ္ꨮꨲတꨣꨵ။

သင္ဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳထြꨓ္ꨁုိꨓ္း ꨡမ္ꨲꨁ္ꨮꨳလပ္ꨵယဝ္ꨵꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းတီꨳမꨯꨤသြင္ꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ။


 ေပꨣးဝꨣꨳꨓꨱꨀ္းတီꨳမꨯꨤသြင္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵꨓꨯ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲꨓꨯ ꨓꨱꨀ္းမꨯꨤပꨓ္ တီꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵေသ 
ꨓꨱꨀ္းတီꨳRestore ꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ။

 လꨯꨤးလပ္ꨵꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨬလꨳငဝ္းတူင္ꨵ မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨀူꨉ္း
 *******************************

လြꨀ္းလꨯꨤးလပ္ꨵ မꨯꨤꨕူင္းꨬလꨳ လိꨀ္ꨳꨡꨓ္သူင္ꨲꨅူးꨀꨓ္

ꨓꨱꨀ္းတီꨳ SMS and Contactsꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။

 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲꨓꨯ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳလပ္ꨵမꨯꨤꨕူင္းꨓꨯꨅုိင္ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ Hide phone numbers ꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ။

 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨓꨱꨀ္းလူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ေသ သုိပ္ꨲꨀꨮꨣꨲတင္းꨓꨣꨳတꨣꨵ ꨡမ္ꨲယꨤပ္ꨲယဝ္ꨵ။

 *****************************
ေပꨣးဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳလပ္ꨵဝꨯꨵ လိꨀ္ꨳꨡꨓ္ꨟဝ္းသူင္ꨲꨅူးꨀꨓ္ꨓꨯꨅုိင္ 
ꨓꨱꨀ္းတီꨳ Hide Massages ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။

 လူိꨀ္ꨳမꨯꨤꨡဝ္လိꨀ္ꨳꨡꨓ္သူင္ꨲꨅူးꨀꨓ္ ꨡꨓ္ꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳလပ္ꨵသူိင္ꨲ ဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵေသ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ Nextတꨣꨵ။
 ꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။


 *************************
 သင္ꨅူိဝ္ꨵဝꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳꨁတ္းဝꨯꨵ App တီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨟဝ္းꨓꨯꨅုိင္ 
ꨓꨱꨀ္းတီꨳ App Lock ꨓꨓꨵ္ꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။

 ꨁ္ꨮꨳꨁတ္းဝꨯꨵꨡꨓ္လ္ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းမꨯꨤꨡဝ္ေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳ Lockတꨣꨵ။


ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးတီꨳလူိꨀ္ꨳꨕꨤင္ꨟꨤင္ꨳမꨓ္း လꨯꨳꨅ္ꨮꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ေသ ꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။


  ေပꨣးꨁ္ꨮꨳထြꨓ္ꨁုိꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းမꨯꨤပꨓ္ေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳ UnLockတꨣꨵ။ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (တꨯးꨓုမ္ꨲ)
ꨀုꨓ္ꨟꨱင္
ေတသုိပ္ꨲꨁတ္းꨅ္ꨮယူꨲ။

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget