Zapya တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း မႃးယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ်
လွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်Zapya ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈ Zapya ၼႆႄတႉ
ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၶဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉတႄႉဢမ်ႇမီးယူဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်ႈႁၼ်မႃးႄတႉ
ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းZapya ၵေႃႈယင်းမီးယူႇႄသႈ
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတေယၢမ်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းၵူၺ်းၵမ်ႈၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉႄတႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေလၢတ်ႈႄၼ
တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်း ပေႃးဝႃႈၼႂ်းၶွမ်းႄလႈၽူင်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉ Zapya ယူႇၼႆႄတႉ သူင်ႇၾႆၢႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ငဝ်းတူင်ႉ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ apk ၵဵမ်းတေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇၸူးဢၼ် လႆႈၽႂ်းတေႉတေႉ
ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉသၢႆUSBယဝ်ႉလႄႇဢေႉ၊ လီယဝ်ႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပေႃးဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သူၼ်ၸႂ်
ပေႃးၼႆၸိုင် ၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်း တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းတႃႉ။
 

လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းႄတႉ


ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉၼႆ ၽုၺ်ႇ Zapya တႃႉ တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းႄၼဝႆႉလႅင်လႅင်ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ တေသွၵ်ႈႁႃ တႃႇတေၵွင်ႉၵၼ်တင်းၽူင်း
ပေႃးဝႃႈZapya  ၼႂ်းၽူင်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းCreate Group ၼႆၸိုင်
တီႈၶွမ်းၼႆႉသမ်ႉတေၵေႃႉႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

 ပေႃးဝႃႈႁၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ
တေၵွင်ႉၵၼ်တင်းၽူင်းယူႇယဝ်ႉ၊ သိုပ်ႇသူင်ႇၾႆၢႇၸူးၵၼ်လႆႈယဝ်ႉၼႃႇ။

 ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈ ၸႂ်ႉ Zapya သေ ၽႄ လႅင်းၼႅတ်ႉ  (Wifi) ၼႂ်းၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႄၽလႅင်းၼႅတ်ႉတီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈႄလႈ မၢႆလပ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈၼဵၵ်းOK ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။
 
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ(ဝၢၼ်ႈလဝ်း)

Post a Comment

လူတ်ႇလူင်းဢမ်ႇလႆႈၶႃႈၸဝ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်မၼ်းၶႃႈ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget