Xender.apk တႃႇသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၼႂ်းၽူင်းၸူးၵၼ် လႆႈၽႂ်း

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းတင်းသဵင်ႈ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ၊ ငဝ်ႈတူင်ႉ ၵဵမ်းတေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ
သူင်ႇၸူးၵၼ်တီႈၼႂ်းၽူင်းလႆႈဝႆးဝႆးၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉ Xender.apk ၼႆႉတႃႉ

 Xender.apk ၼႆႉ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းႄတႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း Zapyaၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ

Xender.apk   ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၽွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းသႂၢင်းဝႆႉၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ
ႁၼ်သေ ၸၢင်ႈဢဝ်သူင်ႇၸူးပၼ်ၵၼ်၊ တီႈၼႂ်း Zapya ႄတႉ ၽွၼ်ႉဢၼ်သႂၢင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
သူင်ႇၸူးၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။

လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းႄတႉ

ၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈၼဵၵ်းCreate Group ၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၼဵၵ်း Join Group သေႁႃ
ပေႃးႁၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႉၵွင်ႉၸူးၵၼ် သူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၸူးၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


ၽူင်းၸိူဝ်းလႆႈPlaystore ၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်း Playstore တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈ

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget