ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Wednesday, January 22, 2014
  Player တႃႇတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ၊ ထွမ်ႇၵႂၢမ်း၊ ၽုၺ်ႇFlashsong ၵေႃႈလႆႈ၊ ႁွင်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶေႇၼႂ်းၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ

  Player တႃႇတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ၊ ထွမ်ႇၵႂၢမ်း၊ ၽုၺ်ႇFlashsong ၵေႃႈလႆႈ၊ ႁွင်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶေႇၼႂ်းၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ

  မီးၵေႃႉထၢမ်မႃးၶႂ်ႈလႆႈSoftwareတႃႇၽုၺ်ႇFlashsong တီးၼႂ်းၶွမ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်တီႈဝႅပ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ
  Friday, January 17, 2014
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းCydiaၽၢႆႇတႆး (Ebook) တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းiphoneၶဝ်

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းCydiaၽၢႆႇတႆး (Ebook) တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းiphoneၶဝ်

  ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉဢေႃႈ လႆႈလူမႅၼ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉဝႆႉတေႉꧦၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇတၢင်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။...
  Thursday, January 16, 2014
  Unstall Master .apk (တႃႇမွတ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း) ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ပႃးၶႂ်ႈမွတ်ႇapp System ၸိုင် ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉလႄႈ

  Unstall Master .apk (တႃႇမွတ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း) ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ပႃးၶႂ်ႈမွတ်ႇapp System ၸိုင် ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉလႄႈ

  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ တေမႃးၽ...
  Wednesday, January 15, 2014
  Clean Master (Cleaner) 3.7.0 .Apk တႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၼႂ်းၽူင်း ႁႂ်ႈၽူင်းမဝ်/ဝႆးလိူဝ်မႃး

  Clean Master (Cleaner) 3.7.0 .Apk တႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၼႂ်းၽူင်း ႁႂ်ႈၽူင်းမဝ်/ဝႆးလိူဝ်မႃး

   ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ႁဝ်းၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမဝ်လိူဝ် ဝႆးလိူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈၸႂ်ႉ Clean Master ၼႆႉယူႇ၊ Clean Ma...
  Tuesday, January 14, 2014
  လၢႆးသႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈၼႂ်း iphone, iPad, iPod touch (ဢဝ်မႃးတီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၼမ်ႉၶူင်း)

  လၢႆးသႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈၼႂ်း iphone, iPad, iPod touch (ဢဝ်မႃးတီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၼမ်ႉၶူင်း)

   Post ဢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်မႃးတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼမ်ႉၶူင်းၶႃႈဢေႃႈ မီးၵေႃႉထၢမ်မႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးတၢင်ႇပၼ်
  Saturday, January 11, 2014
  ဢမ်ႇႁိုင်သင် ပပ်ႉမႂ်ႇꧦ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop တေဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ

  ဢမ်ႇႁိုင်သင် ပပ်ႉမႂ်ႇꧦ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop တေဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ  ႁွတ်ႈၽႅဝ်တႃႈၵုင်ႈ တႃႉတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉPhotosho...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top