July 2014

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတၢင်ႇပၼ် ၶိူင်ႈလုတ်ႉၽူင်းသဵင်ႈꧦၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈသွၵ်ႈႁႃသေ ၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၵမ်းၼႆႉတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ

ပဵၼ် TeraCopy-Pro ၼႆယဝ်ႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵူးပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းႁဝ်းၽႂ်းၼႃႇၼႆဝႃႇၼႆႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် 

လွင်ႈၶွမ်း/လွင်ႈၼႅတ်ႉဢိတ်းဢွတ်း ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈတေပႃး

ၵမ်းၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ
တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈလူဝ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်းတူင်ႉ၊ ထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ 


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 
တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၽူင်း ၼႆယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်လွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ


လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈႁူႉယဝ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပႆႇႁူႉၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ် ၽၢႆႇၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ လၢႆးဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ လႆႈသွၵ်ႈႁႃမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇႁၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ


ၸိူဝ်းယၢမ်ႈထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ  ပေႃးၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းၼႆ လႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်းၼပႄႃး

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈၼႄ
လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း မိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူင်း i-mobile i-STYLE 8.1 ၼႆယဝ်ႉ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယိပ်းတိုဝ်းဝႆႉ  i-mobile ၼႆၵေႃႈ 


ဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေ သႂၢင်းတူၺ်းလႆႈယူႇ၊ ပေႃးၶႂ်ႈသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆးတႄႉ

တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ Forzen keyboard မီးပႅတ်ႇသီ
ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈသႂၢင်းဢဝ်တႃႉ


သေႃႉဝွႆး Win RAR ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉ တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
တႃႇတေတၢင်ႇသေႃႉဝွႆးၼိူဝ်ၼႅတ်ႉၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉWin RAR  ၼႆႉ ႁုပ်ႉၸုပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်သေတၢင်ႇ

သႅၼ်းမၼ်းၵေႃႈ တေလဵၵ်ႉမႃး၊ ၼႂ်းၶွမ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ၵေႃႈ တေသႂ်ႇဝႆႉယူႇ 
မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ တေမေႃၸႂ်ႉ၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ တေပႆႇႁူႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ပႃး လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
သေႃႉဝွႆး တႃႇ သႂ်ႇ Start menu ၼႂ်း windows 8 / 8.1 ၼႆယဝ်ႉ


ပီႈၼွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ တီႈၼႂ်းyoutube ၼႆၸိုင် 

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတီႈၼႂ်းFacebook တီႈၼႂ်းၽူင်းၼႆႉ
ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈတၢင်ႇမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝၢႆးၼႆႉ Version Facebookၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းꧦ
ဢၼ်ပဵၼ်IDM ၼႆႉ ၸႂ်ႉၵိုၵ်းFacebook ဢၼ် ဝိူဝ်းသျိၼ်း မၼ်းသုင်ၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ


ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းUpdataၸွမ်းတိၵ်းꧦ ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈမၼ်းတိူဝ်းလိူဝ်သင်မႃးထႅင်ႈ ၶႅမ်ႉတႄႉ ၶႅမ်ႉယူႇ
မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ႁၼ်ငဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ဝႆႉၼႂ်းၽူင်း ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်လိတ်ႈပၼ် RAR  ၼႆယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် PC Auto Shutdown 
တႃႇၶဵင်ႇႁႂ်ႈၶွမ်းႁဝ်းပိၵ်ႉႁင်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ၊ လွၵ်းလၢႆးၼႆႉၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈလူဝ်ႇယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈလုတ်ႉၽူင်းၼၼ်ႉ  Root Genius v1.9.2 ၼႆႉ 
Root ပၼ်ၽူင်း Versions 2.3 တေႃႇ 4.3 ဝႃႈၼႆ ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၸၢမ်းတူၺ်း
ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇမီးၽူင်းတႃႇတေၸၢမ်း

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
Windows Myanmar Translator  ၼႆယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပိၼ်ႇပၼ်ၽႃႇသႃႇ
ပိၼ်ႇတင်းပႅၵ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ ပိၼ်ႇ ၸူး ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇ လွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၸႂ်ႉတိုဝ်းTeamViewer သေ ယူႇမိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်းၼိုင်ႈ၊ ဝဵင်းၼိုင်ႈလႄႈဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းLive wallpaper  ႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တႆးၼႆႇ
ၽူႈတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၽူင်းၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတေႉၼႆယဝ်ႉမီးၵေႃႉတုၵ်းယွၼ်းမႃးဝႃႈတေလႆႈဢဝ်တီႈလႂ်ၼႆ ၸင်ႇလႆႈသွၵ်ႈႁႃသေ တၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ


တၢင်ႇပၼ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းလႄႈမႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၼ်ႁႅင်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇလွင်ႈၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ၶိူင်ႉၸႂ်ႉတႃႇၶွမ်း ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တႃႇမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႂ်းၽူင်းၼႆယဝ်ႉ


တွၼ်ႈတႃႇဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸိူဝ်းထၢမ်မႃး ၶႂ်ႈလႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်း 


ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်း Android တင်းသဵင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သူင်ႇၶိူင်းၼႂ်းၽူင်း၊ ၵဵမ်း၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း
ငဝ်းတူင်ႉ  လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉပၼ်ၵၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် ၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉ Zapya သေ


 ၽူႈၸႂ်ႈတိုဝ်းၽူင်းAndroid ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
ပေႃးဝႃႈၽူင်းႁဝ်းလပ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးတေပိုတ်ႇၽူင်း လႆႈၼဵၵ်း Power key / Home key သေ
ၸင်ႇပိုတ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်လႃႇ၊ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၸႂ်ႉ Power key / Home key သေ ပိုတ်ႇၼႃႈၽူင်းၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉတိုဝ်းknockr.apk ၼႆႉတူၺ်းလႄႈ


ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶဵင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၼဵၵ်း Power key / Home key သေ ပိုတ်ႇၼႃႈၽူင်းယဝ်ႉသႄႈ

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+မၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းယိုပ်းတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၼႆၸိုင် ၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇဝႆႉ
Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget