ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Thursday, July 31, 2014
  apk တႃႇ Root ၽူင်း( 9) မဵဝ်း Android Version 2.3 တေႃႇ 4.4

  apk တႃႇ Root ၽူင်း( 9) မဵဝ်း Android Version 2.3 တေႃႇ 4.4

  ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတၢင်ႇပၼ် ၶိူင်ႈလုတ်ႉၽူင်းသဵင်ႈꧦၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသွၵ်ႈႁႃသေ ၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ
  VLC media player version 2.1.5 For PC ( 32 bit / 64 bit တႃႇၽုၺ်ႇငဝ်းတူင်း၊ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းတီႈၼႂ်းၶွမ်း

  VLC media player version 2.1.5 For PC ( 32 bit / 64 bit တႃႇၽုၺ်ႇငဝ်းတူင်း၊ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းတီႈၼႂ်းၶွမ်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
  Sunday, July 27, 2014
  TeraCopy-Pro-v2.3-FullVersion တႃႇၵူးCopyၽႂ်းၽႂ်း

  TeraCopy-Pro-v2.3-FullVersion တႃႇၵူးCopyၽႂ်းၽႂ်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၵမ်းၼႆႉတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ် TeraCopy-Pro ၼႆယဝ်ႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵူးပၼ်ၶေ...
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet Download Manager တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၵူႈၵေႃႉ

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet Download Manager တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၵူႈၵေႃႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်  လွင်ႈၶွမ်း/လွင်ႈၼႅတ်ႉဢိတ်းဢွတ်း ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၸိူဝ်းႁူႉ...
  Sunday, July 20, 2014
  MX Player Pro .apk တႃႇၽုၺ်ႇငဝ်းတူင်ႉ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈၼႂ်းၽူင်းမႃးယဝ်ႉ

  MX Player Pro .apk တႃႇၽုၺ်ႇငဝ်းတူင်ႉ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈၼႂ်းၽူင်းမႃးယဝ်ႉ

  ၵမ်းၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈလူဝ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်းတူင်ႉ၊ ထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ 
  Video To MP3 .apk တႃႇဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉလၢႆႈပဵၼ်MP3 တီႈၼႂ်းၽူင်းမႃးယဝ်ႉ

  Video To MP3 .apk တႃႇဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉလၢႆႈပဵၼ်MP3 တီႈၼႂ်းၽူင်းမႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၽူင်း ၼႆယဝ်ႉ
  Saturday, July 19, 2014
  လွၵ်းလၢႆးဢဝ်ၾၢႆႇPDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Power Point, ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တေႇၵႂႃႇ

  လွၵ်းလၢႆးဢဝ်ၾၢႆႇPDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Power Point, ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တေႇၵႂႃႇ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်လွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼၼ...
  Sunday, July 13, 2014
  လၢႆးသႂ်ႇလိၵ်ႈၵႂၢမ်း Lyirsc တီႈၼႂ်းၽဵင်း MP3

  လၢႆးသႂ်ႇလိၵ်ႈၵႂၢမ်း Lyirsc တီႈၼႂ်းၽဵင်း MP3

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ် ၽၢႆႇၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ လၢႆးဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလ...
  မၢႆတွင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူင်း i-mobile i-STYLE 8.1 Version 4.2.2

  မၢႆတွင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူင်း i-mobile i-STYLE 8.1 Version 4.2.2

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း မိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူင်း i-mobile i-STYLE 8.1 ...
  လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ Forzen keyboard မီးပႅတ်ႇသီ

  လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ Forzen keyboard မီးပႅတ်ႇသီ

  တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် လွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈ Forzen keyboard မီးပႅတ်ႇသီ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈသႂၢင်းဢဝ်တႃႉ
  Saturday, July 12, 2014
  WinRAR ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ Windows 32 bit. 64 bit (ငဝ်းႁၢင်ႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈပႃးဝႆႉ)

  WinRAR ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ Windows 32 bit. 64 bit (ငဝ်းႁၢင်ႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈပႃးဝႆႉ)

  သေႃႉဝွႆး Win RAR ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉ တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ တႃႇတေတၢင်ႇသေႃႉဝွႆးၼိူဝ်ၼႅတ်ႉၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉWin RAR  ၼႆႉ ႁုပ်ႉၸုပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ...
  Kingsoft Office တႃႇၽုၺ်ႇတူၺ်း ၾၢႆႇ PDF, Word,Excle,Power point တီႈၼႂ်းၽူင်း Android

  Kingsoft Office တႃႇၽုၺ်ႇတူၺ်း ၾၢႆႇ PDF, Word,Excle,Power point တီႈၼႂ်းၽူင်း Android

  မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း Kingsoft Office  တႃႇတေၽုၺ်ႇတူၺ်း ၾၢႆႇ PDF, Word,Excle,Power point တီႈၼႂ်းၽူင်း Android 
  Stardock တႃႇ သႂ်ႇ Start menu ၼႂ်း windows 8 / 8.1

  Stardock တႃႇ သႂ်ႇ Start menu ၼႂ်း windows 8 / 8.1

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် သေႃႉဝွႆး တႃႇ သႂ်ႇ Start menu ၼႂ်း windows 8 / 8.1 ၼႆယဝ်ႉ ...
  Friday, July 11, 2014
  လွၵ်းလၢႆးၸၼ် Video ၼႂ်း Facebook တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်း Android ၶဝ်

  လွၵ်းလၢႆးၸၼ် Video ၼႂ်း Facebook တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်း Android ၶဝ်

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတီႈၼႂ်းFacebook တီႈၼႂ်းၽူင်းၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈတၢင်ႇမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝၢႆးၼႆ...
  Wednesday, July 9, 2014
  Easy Unrar Lite.apk တႃႇလိတ်ႈRAR File တီႈၼႂ်းၽူင်း

  Easy Unrar Lite.apk တႃႇလိတ်ႈRAR File တီႈၼႂ်းၽူင်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်း...
  Monday, July 7, 2014
  PC Auto Shutdown 5.8 + Keygen (တႃႇၶဵင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈၶွမ်းပိၵ်ႉႁင်းၵူၺ်း)

  PC Auto Shutdown 5.8 + Keygen (တႃႇၶဵင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈၶွမ်းပိၵ်ႉႁင်းၵူၺ်း)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် PC Auto Shutdown  တႃႇၶဵင်ႇႁႂ်ႈၶွမ်းႁဝ်းပိၵ်ႉႁင်းၵူၺ်းၼႆယ...
  Sunday, July 6, 2014
  ၶိူင်ႈလုတ်ႉၽူင်း တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း Root Genius v1.9.2 ၼႆႉ Root ပၼ်ၽူင်း Versions 2.3 တေႃႇ 4.3 ဝႃႇၼႆ

  ၶိူင်ႈလုတ်ႉၽူင်း တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း Root Genius v1.9.2 ၼႆႉ Root ပၼ်ၽူင်း Versions 2.3 တေႃႇ 4.3 ဝႃႇၼႆ

  တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈလုတ်ႉၽူင်းၼၼ်ႉ  Root Genius v1.9.2 ၼႆႉ  Root ပၼ်ၽူင်း Versions 2.3 တေႃႇ 4.3 ဝႃႈၼႆ ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလ...
  Windows Myanmar Translator ( ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ ၸူး ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ) ပိၼ်ႇၸွမ်းပႅၵ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ

  Windows Myanmar Translator ( ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ ၸူး ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ) ပိၼ်ႇၸွမ်းပႅၵ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် Windows Myanmar Translator  ၼႆယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပိၼ်ႇပၼ်...
  လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း TeamViewer သေ ယူႇမိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်းၼိုင်ႈ မႄးပၼ်ၶွမ်းၵၼ်၊ (ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉလူဝ်ႇမေႃဝႆႉဢၼ်ၼႆႉ) ၸႂ်ႉၽူင်းသေ တူၺ်း/မႄးပၼ်ၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ

  လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း TeamViewer သေ ယူႇမိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်းၼိုင်ႈ မႄးပၼ်ၶွမ်းၵၼ်၊ (ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉလူဝ်ႇမေႃဝႆႉဢၼ်ၼႆႉ) ၸႂ်ႉၽူင်းသေ တူၺ်း/မႄးပၼ်ၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးပၼ...
  Saturday, July 5, 2014
  ၸွမ်ပိဝ်တႆး Live wallpaper .apk (ၸၢႆးဢွၵ်ႇမိူင်းၶူင်သၢင်ႈဝႆႉဢေႃႈ)

  ၸွမ်ပိဝ်တႆး Live wallpaper .apk (ၸၢႆးဢွၵ်ႇမိူင်းၶူင်သၢင်ႈဝႆႉဢေႃႈ)

  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းLive wallpaper  ႁၢင်ႈၸွမ်ပိဝ်တႆးၼႆႇ ၽူႈတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၽူင်းၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတေႉၼႆယဝ်ႉ
  ၵၢၵ်ႇသေႃးတႆး .apk (ဢဝ်မႃးတီႈဝႅပ်ႉwww.shaniit.org)

  ၵၢၵ်ႇသေႃးတႆး .apk (ဢဝ်မႃးတီႈဝႅပ်ႉwww.shaniit.org)

  ၸိူဝ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူင်းAndroid ၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်း ၵၢၵ်ႇသေႃးတႆး ၼႆၵေႃႈ  ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ ။
  Battery Doctor ႁိုဝ် မၢၵ်ႇႁႅင်းၾႆး apk (ဢဝ်မႃးတီႈဝႅပ်ႉwww.shaniit.org)

  Battery Doctor ႁိုဝ် မၢၵ်ႇႁႅင်းၾႆး apk (ဢဝ်မႃးတီႈဝႅပ်ႉwww.shaniit.org)

  မီးၵေႃႉတုၵ်းယွၼ်းမႃးဝႃႈတေလႆႈဢဝ်တီႈလႂ်ၼႆ ၸင်ႇလႆႈသွၵ်ႈႁႃသေ တၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ တၢင်ႇပၼ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းလႄႈ ...
  လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ FastStone Capture သေ ထႆႇၶိုၼ်းငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႃႈၶွမ်း

  လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ FastStone Capture သေ ထႆႇၶိုၼ်းငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႃႈၶွမ်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၼ်ႁႅင်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇလွ...
  Aimersoft Video Converter Ultimate ၼႆႉဢဝ်Video သေ လၢႆႈပဵၼ် MP4/AVI/MP3/WAVတေႃႇၵႂႃႇ၊ Burn CD/DVD ၵေႃႈလႆႈ၊ တူၺ်းငဝ်း vedio player ၵေႃႈလႆႈ

  Aimersoft Video Converter Ultimate ၼႆႉဢဝ်Video သေ လၢႆႈပဵၼ် MP4/AVI/MP3/WAVတေႃႇၵႂႃႇ၊ Burn CD/DVD ၵေႃႈလႆႈ၊ တူၺ်းငဝ်း vedio player ၵေႃႈလႆႈ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႉၸႂ်ႉတႃႇၶွမ်း ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်...
  Friday, July 4, 2014
  PicSay Pro .apk တႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႂ်းၽူင်းမႃးယဝ်ႉ

  PicSay Pro .apk တႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႂ်းၽူင်းမႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တႃႇမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႂ်းၽူင်းၼႆယဝ်ႉ...
  ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း Zapya Version 2.6 .apk မႃးယဝ်ႉ

  ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း Zapya Version 2.6 .apk မႃးယဝ်ႉ

  ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်း Android တင်းသဵင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သူင်ႇၶိူင်းၼႂ်းၽူင်း၊ ၵဵမ်း၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ငဝ်းတူင်ႉ  လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉပၼ်ၵၼ် ပေ...
  ၸႂ်ႉတိုဝ်းknockr.apk သေ ၼဵၵ်းတီႈၼႃႈၽူင်းသွင်ၵမ်းသေ ပိုတ်ႇၼႃႈၽူင်းလႆႈၽႂ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼဵၵ်း Power key / Home key

  ၸႂ်ႉတိုဝ်းknockr.apk သေ ၼဵၵ်းတီႈၼႃႈၽူင်းသွင်ၵမ်းသေ ပိုတ်ႇၼႃႈၽူင်းလႆႈၽႂ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼဵၵ်း Power key / Home key

   ၽူႈၸႂ်ႈတိုဝ်းၽူင်းAndroid ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ပေႃးဝႃႈၽူင်းႁဝ်းလပ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးတေပိုတ်ႇၽူင်း လႆႈၼဵၵ်း Power key / Home key သေ ၸင်ႇပိုတ်...
  English to Myanmar Dictionary .apk တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ +မၢၼ်ႈ (Planet, Shwebook, sm3 word Finder) သၢမ်မဵဝ်း

  English to Myanmar Dictionary .apk တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ +မၢၼ်ႈ (Planet, Shwebook, sm3 word Finder) သၢမ်မဵဝ်း

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+မၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းယိုပ်းတိုဝ်းၽူင်းAn...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top