ၸႂ်ႉတိုဝ်းknockr.apk သေ ၼဵၵ်းတီႈၼႃႈၽူင်းသွင်ၵမ်းသေ ပိုတ်ႇၼႃႈၽူင်းလႆႈၽႂ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼဵၵ်း Power key / Home key

 ၽူႈၸႂ်ႈတိုဝ်းၽူင်းAndroid ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
ပေႃးဝႃႈၽူင်းႁဝ်းလပ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးတေပိုတ်ႇၽူင်း လႆႈၼဵၵ်း Power key / Home key သေ
ၸင်ႇပိုတ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်လႃႇ၊ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၸႂ်ႉ Power key / Home key သေ ပိုတ်ႇၼႃႈၽူင်းၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉတိုဝ်းknockr.apk ၼႆႉတူၺ်းလႄႈ


ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶဵင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၼဵၵ်း Power key / Home key သေ ပိုတ်ႇၼႃႈၽူင်းယဝ်ႉသႄႈ

ၼဵၵ်းဝႆႉတီႈၼႃႈၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းၵေႃႈပိုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ
ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃႈသူၼ်ၸႂ် ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ ၶႂ်ႈၶိုၵ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ
(ၽူင်ႈမၢင်လုၵ်ႈ ပေႃးမႃးသႂ်ႇဢၼ်ႁေႃႇၼွၵ်ႈCoverမၼ်းသေ ပေႃးတေပိုတ်ႇၼႃႈၽူင်းၵေႃႈ
ႁႃၼဵၵ်းPower key / Home key  မၼ်းပေႃးယၢပ်ႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႁိုဝ်ၼေႃ )

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ
ပေႃးၸၼ်လူင်းယဝ်ႉ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ၼဵၵ်းတီႈKnockr ၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၸႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈDouble Tapၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်တီႈScreen On ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

ဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ
ၽွင်းမိူဝ်ႈၽူင်းႁဝ်းလပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ 
ပေႃးၼဵၵ်းတီႈၼႃႈၽူင်းသေ သုတ်ႉၽၢႆႇသၢႆႉ /ၶႂႃႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၽုၺ်ႇပၼ်ဢၼ်လႂ်
ပေႃးသုတ်ႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်/တႂ်ႈ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇမႃးဢၼ်လႂ်
ပေႃးၼဵၵ်းတီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉႁိုင်ꧦသမ်ႉ ႁႂ်ႈၽုၺ်ႇပၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉဢၼ်လႂ်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ
လိူၵ်ႈသႂ်ႇသေ ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ။


မၢႆတွင်း- ၸၢမ်းတူၺ်း ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈဢၼ်ၼၵ်း ဢမ်ႇပေႃးဝႆးၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈၼၢၼ်းၽုၺ်ႇပၼ်ဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ


 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)ၵုၼ်ႁဵင်


Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget