လွၵ်းလၢႆးၸၼ် Video ၼႂ်း Facebook တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်း Android ၶဝ်

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတီႈၼႂ်းFacebook တီႈၼႂ်းၽူင်းၼႆႉ
ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈတၢင်ႇမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝၢႆးၼႆႉ Version Facebookၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းꧦ
ဢၼ်ပဵၼ်IDM ၼႆႉ ၸႂ်ႉၵိုၵ်းFacebook ဢၼ် ဝိူဝ်းသျိၼ်း မၼ်းသုင်ၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ


ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းUpdataၸွမ်းတိၵ်းꧦ ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈမၼ်းတိူဝ်းလိူဝ်သင်မႃးထႅင်ႈ ၶႅမ်ႉတႄႉ ၶႅမ်ႉယူႇ
မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ႁၼ်ငဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ဝႆႉၼႂ်းၽူင်း ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ

ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းၸႂ်ႉ Facebook Version 3.9 ၼႆႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ  ၊ 
လွၵ်းလၢႆးၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼႆၵေႃႈ 
မီးယူႇတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လၢႆးဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉၵူၺ်း
လီယဝ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ် တီႈတႂ်ႈၼႆႉဢွၼ်တၢင်း


မၢႆတွင်း- Facbook apk. 3.9 ၼႆႉ  ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူင်းVersion 4.0.3 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵူၺ်း
ပေႃးပဵၼ်Version 2.3.6 ဢမ်ႇလႆႈ ။


ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ Facebook  ၼႂ်းၽူင်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်း ဝိူဝ်းသျိၼ်းမၼ်းသုင်လိူဝ်ၼႆႉ
ၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသေ သႂၢင်းFacebook apk 3.8 ၼႆႉ

IDM Pro.apk ၵေႃႈ သႂၢင်းဝႆႉတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈတူၺ်း Version  ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ ၽုၺ်ႇဝႆႉ ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉသေ ၼဵၵ်းMenu
သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈ About ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ


လွၵ်းလၢႆးၸၼ်ငဝ်းတူင်းလူး တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?
ပေႃးဝႃႈသႂၢင်း Facebook.apk 3.9 လႄႈ IDM Pro .apk သႂ်ႇၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉၸိုင်
ၽုၺ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ႁဝ်းတေတူၺ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ပေႃးၶႂ်ႈတူၺ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလိူၵ်ႈတီႈVideo ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ
တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈလူဝ်ႇၸၼ်ဢဝ်လႄႈ ၼဵၵ်းတီႈ IDM Editor ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈStart ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ 
တေၸၼ်ငဝ်းတူင်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။
လွင်ႈၸၼ်ငဝ်းတူင်ႉ ၸဵဝ်းလႄႈ ၼၢၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈလႅင်းၼႅတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ


 ပေႃးၸၼ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းၸၼ်လူင်း တီႈၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉလူင်း လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ


ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတူၺ်းၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း တေမီးၼႂ်း ၾၢႆႇ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ IDM


ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈတူဝ်ထူပ်းသေ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမွၵ်ႇၼမႄႃး၊ ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ
ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇႁဵတ်းၸွမ်းတႄႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ၽွင်းတိုၵ်ႉယၢင်ႈပႆ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းယိူင်းမၢႆ

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget