လၢႆးသႂ်ႇလိၵ်ႈၵႂၢမ်း Lyirsc တီႈၼႂ်းၽဵင်း MP3

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ် ၽၢႆႇၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ လၢႆးဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ လႆႈသွၵ်ႈႁႃမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇႁၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ


ၸိူဝ်းယၢမ်ႈထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ  ပေႃးၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းၼႆ လႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်းၼပႄႃး

ၽူႈတႅမ်ႈဝူၼ်ႉတူၺ်း လိၵ်ႈတႆးလူး ၸွင်ႇတေႁဵတ်းလႆႈၼႆ ၸင်ႇလႆႈသွၵ်ႈႁႃလၢႆးမၼ်း
လၢႆးၼႆႉတႄႉ  ၼႂ်းၶွမ်းတႄႉ တူဝ်လိၵ်ႈတေဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်ႈ ၼႂ်းၽူင်းတႄႉ ဢွၵ်ႇယူႇ
ပေႃးပဵၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်
ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တႃႇတေႁူႉမႃးလၢႆးၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်မႃးယူႇတင်းႁိုင် တႃႇတေတႅမ်ႈၼလႄၢႆးဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ
လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း သၢမ်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၸင်ႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢမ်းတူၺ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ
ပေႃးဝႃႈလႆႈၼႆၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၸၼ်ဢဝ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


 လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ တေလၢတ်ႈၼလႄၢႆးသႂ်ႇမၼ်းၵူၺ်း
ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ MusicBee ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ


 ၸၼ်ပုၵ်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းတေသႂ်ႇၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃး


ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈပုၵ်ႈၵႂၢမ်းသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းEditတႃႉ


 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉတႃႉ


ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၵူးဢဝ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉ
ၽဵင်းၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ  ႁဝ်းတေလႆႈတႅမ်ႈတင်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
ပေႃႉၼႂ်းလႂ်ၵေႃႈလႆႈ တေႃႈလဵဝ်ႈၽူႈတႅမ်ႈပေႃႉဝႆႉၼႂ်း Wordၼႆယဝ်ႉ


ၵူးဢဝ်ၵႂၢမ်းလႄႈ


မႃးပွႆႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်း Lyirsc ၼၼ်ႉတႃႉ


 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်းSaveတႃႉ


 ပေႃးၶႂ်ႈသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၽဵင်း ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉ သေ လိူၵ်ႈၼဵၵ်းၸွမ်းၼင်ႇ
ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼႆႉတႃႉ


 လိူၵ်ႈႁႃၶႅပ်းႁၢင်ႈသေ ၼဵၵ်းOpenလႄႈ။


 ၼဵၵ်း OK လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ

 လိုၼ်းသုတ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းၽူင်းသေၽုၺ်ႇတူၺ်းလႄႈ တေလႆႈႁၼ်
ဢွၵ်ႇၼပႄႃးတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။
(မၢႆတွင်း-ၼႂ်းၶွမ်းတႄႉ တူဝ်လိၵ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်ႈ၊ ၼႂ်ႈၽူင်းတႄႉ ဢွၵ်ႇမူတ်းယူႇ) 


*-*-*-*-*   ပေႃးပဵၼ်ၽူင်းမိၵ်ႈSamsung တႄႉ  တႃႇႁႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းတေဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ 
ၼဵၵ်းမၢႆပၼ် ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းသေ ၼဵၵ်းMenu ၶဝ်ႈတီႈ Settings တႃႉ


 မၢႆပၼ်တီႈLyrics  ၼၼ်ႉတႃႉ တူဝ်လိၵ်ႈတေဢွၵ်ႇၼဝႄႆႉယူႇယဝ်ႉ။


****************************************************

ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင် 
ၸႂ်ႉ Rocket Player.apk ၼႆႉသေ ၽုၺ်ႇတႃႉ


ၽၢင်ႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၽူင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ
ပေႃးလိၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇ မၢႆပၼ်တီႈၼႆႈ
ပေႃးၶႂ်ႈၸၼ်လႆႈၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈၵမ်းလဵဝ်
ၵႂႃႇတီႈၼႆႈ

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget