ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Tuesday, October 28, 2014
  English-Tai Dictionary.apk တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းAndroid

  English-Tai Dictionary.apk တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းAndroid

  Dictionary English-Tai တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်ႈ Android ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး လႆႈႁႃႈႁူၵ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉၶူင်သၢင်ႈမၼ်းပဵၼ် ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းၼႆယဝ်ႉ၊ 
  Windows Doctor 2.7.9 Final တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ်

  Windows Doctor 2.7.9 Final တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ်

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်း  Windows Doctor  မေႃယႃၶွမ်းၼႆႉယဝ်ႉ
  Monday, October 20, 2014
  မၢႆတွင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei Y511-U251  Version 4.2.2

  မၢႆတွင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei Y511-U251 Version 4.2.2

  ဢိင်ၼိူဝ်တူဝ်ထူပ်းသေ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉ ဢမ်ႇႁူင်ႈ ဢမ်ႇႁၢႆၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉယဝ်ႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် သေၵေႃႉꧦ...
  Wednesday, October 15, 2014
  Facebook.apk Version 19.0.0.23.14 ပၼ် Sticker comment ၵေႃႈလႆႈ

  Facebook.apk Version 19.0.0.23.14 ပၼ် Sticker comment ၵေႃႈလႆႈ

  မြျှသုငျ ဢူ္ဗျး္ဒေြှူဝြျး္ဓဝျ ္ပိူဝျးမြးဢ္လဝျြှှတျှု ဝ္လပျှူတဿး္မုမျှတဿးတငျးသဵငျှု
  Tuesday, October 14, 2014
  လၢႆးသႂၢင်း Babylon Dictionary ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး သႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းလႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း မႃးယဝ်ႉ

  လၢႆးသႂၢင်း Babylon Dictionary ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး သႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းလႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မီးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈသင်တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉမၢင်ၵေႃ...
  Wednesday, October 8, 2014
  Dictionary English+Tai တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ

  Dictionary English+Tai တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ

   မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး တႃႇၸႂ်ႉၵိုၵ်းၼႂ်းၶွမ်း...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top