ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Friday, May 30, 2014
  Thursday, May 29, 2014
  ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်း Google Chrome ဢမ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႆး

  ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်း Google Chrome ဢမ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႆး

  တၢင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တေတၢင်ႇသင်ထႅင်ႈတိုၵ်ႉဝူၼ်ႉယူႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇသင် ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းယွင်ႈတင်းၶွမ်းမႃးသေမႃး လၢတ်ႈဝႃႈၼႂ်းGoogle Ch...
  ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းတီႈၼႂ်းၶွမ်း Smadav Pro 2014 Rev 9.7.1 Full Version (လၢႆးသႂၢင်း+လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈပႃးဝႆႉ)

  ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းတီႈၼႂ်းၶွမ်း Smadav Pro 2014 Rev 9.7.1 Full Version (လၢႆးသႂၢင်း+လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈပႃးဝႆႉ)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉႁၼ်တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ၊ ၸိုဝ်ႈသေႃႉဝ...
  လၢႆးၸႂ်ႉ Connectify Hotspot ဢဝ်ၶွမ်းLaptop ၽပေၼ်(လႅင်းၼႅတ်ႉ) WiFi ပၼ်တီႈၶွမ်းလႄႈၽူင်း (လၢႆးမၢႆသွင်)

  လၢႆးၸႂ်ႉ Connectify Hotspot ဢဝ်ၶွမ်းLaptop ၽပေၼ်(လႅင်းၼႅတ်ႉ) WiFi ပၼ်တီႈၶွမ်းလႄႈၽူင်း (လၢႆးမၢႆသွင်)

   မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဝူၼ်ႉၵွႃႇဝူၼ်ႉမႃး တေတၢင်ႇလွင်ႈၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဝူၼ်ႉယူႇတၢင်းႁိုင် ၸင်ႇၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ လၢႆးၽပေၼ်Wifi ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅ...
  Wednesday, May 28, 2014
  ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Photoshop Cs3 ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်း Window7 / 8 ဢမ်ႇလႆႈ

  ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Photoshop Cs3 ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်း Window7 / 8 ဢမ်ႇလႆႈ

   မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႉႆ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ် တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ်လွင်ႈၼိုင်ႈ  ပဵၼ်လွင်ႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတ...
  Sunday, May 25, 2014
  window 8 fonts change တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ တီႈၼႂ်း window8 (လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈပႃးဝႆႉ)

  window 8 fonts change တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ တီႈၼႂ်း window8 (လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈပႃးဝႆႉ)

  မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်  သေႃႉဝွႆးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း window8ၶဝ် ပေႃ...
  Saturday, May 24, 2014
  ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မိုဝ်းထိုဝ် ဢၼ်ပဵၼ် HUAWEI G730 ၼၼ်ႉ လိၵ်ႈတႆးမႃးယဝ်ႉ

  ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မိုဝ်းထိုဝ် ဢၼ်ပဵၼ် HUAWEI G730 ၼၼ်ႉ လိၵ်ႈတႆးမႃးယဝ်ႉ

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မိုဝ်းထိုဝ်  HUAWEI G730 ၼၼ်ႉ  တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးမႃးယဝ်ႉ  ၵေႃႉၶူင်ဢွၵ်ႇပဵ...
  Friday, May 23, 2014
  Wondershare MobileGo for Android v4.5.0.263 + Patch ၼႆႉပဵၼ်Software တႃႇၶဝ်ၶွမ်းသေ သႂၢင်းApk. music. photo. video သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း

  Wondershare MobileGo for Android v4.5.0.263 + Patch ၼႆႉပဵၼ်Software တႃႇၶဝ်ၶွမ်းသေ သႂၢင်းApk. music. photo. video သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေဢဝ်သေႃႉဝွႆး ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼ...
  ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၶပ်ႈၶိုင်ဝႆႉ လွၵ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ် ဢင်းၵိတ်ႉ+မၢၼ်ႈ+တႆး သၢမ်ၽႃႇသႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၽူင်း Android မႃးယဝ်ႉ

  ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၶပ်ႈၶိုင်ဝႆႉ လွၵ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ် ဢင်းၵိတ်ႉ+မၢၼ်ႈ+တႆး သၢမ်ၽႃႇသႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၽူင်း Android မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် မီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတႆႉ တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ် ဢၼ်...

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top