ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၶပ်ႈၶိုင်ဝႆႉ လွၵ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ် ဢင်းၵိတ်ႉ+မၢၼ်ႈ+တႆး သၢမ်ၽႃႇသႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၽူင်း Android မႃးယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် မီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတႆႉ တင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ် ဢၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်းၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


မၢႆတွင်း- ပေႃးသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ တေလႆႈၼဵၵ်းတီႈIcon တီႈၼႃႈၽူင်းမၼ်းၼၼ်ႉ
ၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆးၸွင်ႇတေဢွၵ်ႇပၼ် ။

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget