October 2013

မၢႆတွင်း-ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း  မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢတ်ႉGSM

 ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းGSMႁဝ်းၶဝ် ပေႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈၸႅတ်ႈတူၺ်းငိုၼ်း၊ ထႅမ်ငိုၼ်ႈ။ သူင်ႇငိုၼ်းၸူးၵၼ်ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်

 တၵႃႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထၢမ်မႃးတီႈၼႂ်းFacebookလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီးယူႇ၊ ၼႆႉတႄႉ လၢတ်ႈၼႄၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း

လၢႆးပေႃႉၶိုၼ်း တီႈႁၢင်ႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းငၢႆႈဝႃႈငၢႆႈ Key တႃႇတေၶိုၼ်းပေႃႉၶိုၼ်းတီႈႁၢင်ႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်

လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈOppo မူဝ်ႇတႄႉ R8111/R8113 ၼႆယဝ်ႉ 

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈသင်ၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ၊ လႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ
တႃႇတေတၢင်ႇၼိုင်ႈဢၼ်တႄႉဢမ်ႇငၢႆꧦ


သိုꨵ
   ပုဂံ ကီးဘုတ္​ထီထြင္​သူ

အမ်ား​ေကာင္​းက်ဳိးအတြက္​ Bagankeyboard .apk ကိုလုပ္​​ေပးတာ
အ​ေ၀းက​ေန ​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​
အခု ဦးဇင္​းက ကီးဘုတ္​အ​ေၾကာင္​းကို​ေမးခ်င္​ပါတယ္​
ဦးဇင္​းက ႐ွမ္​းတိုင္​းရင္​းသားပါ
ဒီပုဂံကီးဘုတ္​ကို ႐ွမ္​းကီးဘုတ္​ထပ္​ထည္​့ခ်င္​တယ္​
အဂၤလိပ္​ ျမန္​မာ ႐ွမ္​း သုံးမ်ဳိးရ​ေအာင္​ လုပ္​လို႔ရလား အကယ္​၍ ရမယ္​ ဆိုရင္​ ၀န္​​ေဆာင္​ခ ဘ​ေလာက္​​ေပးရမလဲ ၀ါကြ်တ္​လ်င္​ ဒကာ​ေတာ္​ဆီ လာမလို႔ပါ
အားရင္​ စာျပန္​​ေပးပါ။

မွ

  ဦးဇင္​း  ပိ​ေ႑ာလ
႐ွမ္​းျပည္​​ေတာင္​ပိုင္​း
======================
သို့ ဦးဇင္း ဘုရား.
စာျပန္တာေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဘုရား.. တပည့္ေတာ္အေနနဲ့ ဦးဇင္းရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္ဘုရား.. ဦးဇင္းနဲ႔ အျပင္မွာလည္းေတြ႕ခ်င္ပါတယ္.. ၀န္ေဆာင္ခကိုေတာ့ ဦးဇင္းလာမွပဲ ညွိနွိဳင္းပါ့မယ္.. ၀ါကြ်တ္ရင္ တပည့္ေတာ္ဆီလာ ပို့ ပင့္ဖိတ္ပါတယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္လိပ္စာနဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ပါ ပါတယ္ဘုရား
ရိုေသစြာျဖင့္
▶ Show quoted text
--
Soe Khaing Win
Director,CTO
Bagan Innovation Technology Co.,Ltd @ 23, Myay Nu Lane,Sanchaung Tsp, Yangon.
95950 14607 , 951 2304121 - http://bitmyanmar.com.mm

သင္ဝꨣꨳတူꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ ꨀꨮꨣꨲတꨣꨳꨀုင္ꨳꨓꨯ ေတꨀꨮꨣꨲထꨤမ္တူꨉ္းလြင္ꨳꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓမꨣးတီꨳပꨣꨳꨓိူဝ္ꨓꨓ္ꨵ ꨀꨣꨳမꨓ္းေတတူꨀ္းမြꨀ္ꨳꨟိုဝ္ꨬတꨵꨡမ္ꨲꨟူꨵ ေပꨣးသꨰꨓ္ꨟꨣꨳလူင္းတ္ꨮꨳꨬတꨵ ေတပꨱꨓ္လꨯꨳယူꨲ
ေပꨣးꨀꨣꨳမꨓ္းယ္ꨮꨲလိူဝ္ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ လူဝ္ꨲꨟꨣလူꨲꨁꨤမ္ꨲꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅိူဝ္းမိုတ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ။ ꨡိင္ꨓိူဝ္လြင္ꨳꨓꨯꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨟꨓ္ထိုင္ꨅိူင္ꨵꨟုိဝ္?
ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳတꨣꨲသုꨓ္ꨲတူဝ္ꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳေꨀꨣꨵလꨱဝ္
ပꨱꨓ္တꨣꨲတꨯးꨟဝ္းꨁꨣꨳတင္းသꨱင္ꨳꨅ္ꨮꨵတိုဝ္းꨓꨯယဝ္ꨵ။

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget