ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈBagankeyboard တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid


သိုꨵ
   ပုဂံ ကီးဘုတ္​ထီထြင္​သူ

အမ်ား​ေကာင္​းက်ဳိးအတြက္​ Bagankeyboard .apk ကိုလုပ္​​ေပးတာ
အ​ေ၀းက​ေန ​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​
အခု ဦးဇင္​းက ကီးဘုတ္​အ​ေၾကာင္​းကို​ေမးခ်င္​ပါတယ္​
ဦးဇင္​းက ႐ွမ္​းတိုင္​းရင္​းသားပါ
ဒီပုဂံကီးဘုတ္​ကို ႐ွမ္​းကီးဘုတ္​ထပ္​ထည္​့ခ်င္​တယ္​
အဂၤလိပ္​ ျမန္​မာ ႐ွမ္​း သုံးမ်ဳိးရ​ေအာင္​ လုပ္​လို႔ရလား အကယ္​၍ ရမယ္​ ဆိုရင္​ ၀န္​​ေဆာင္​ခ ဘ​ေလာက္​​ေပးရမလဲ ၀ါကြ်တ္​လ်င္​ ဒကာ​ေတာ္​ဆီ လာမလို႔ပါ
အားရင္​ စာျပန္​​ေပးပါ။

မွ

  ဦးဇင္​း  ပိ​ေ႑ာလ
႐ွမ္​းျပည္​​ေတာင္​ပိုင္​း
======================
သို့ ဦးဇင္း ဘုရား.
စာျပန္တာေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဘုရား.. တပည့္ေတာ္အေနနဲ့ ဦးဇင္းရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္ဘုရား.. ဦးဇင္းနဲ႔ အျပင္မွာလည္းေတြ႕ခ်င္ပါတယ္.. ၀န္ေဆာင္ခကိုေတာ့ ဦးဇင္းလာမွပဲ ညွိနွိဳင္းပါ့မယ္.. ၀ါကြ်တ္ရင္ တပည့္ေတာ္ဆီလာ ပို့ ပင့္ဖိတ္ပါတယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္လိပ္စာနဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ပါ ပါတယ္ဘုရား
ရိုေသစြာျဖင့္
▶ Show quoted text
--
Soe Khaing Win
Director,CTO
Bagan Innovation Technology Co.,Ltd @ 23, Myay Nu Lane,Sanchaung Tsp, Yangon.
95950 14607 , 951 2304121 - http://bitmyanmar.com.mm

သင္ဝꨣꨳတူꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ ꨀꨮꨣꨲတꨣꨳꨀုင္ꨳꨓꨯ ေတꨀꨮꨣꨲထꨤမ္တူꨉ္းလြင္ꨳꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓမꨣးတီꨳပꨣꨳꨓိူဝ္ꨓꨓ္ꨵ ꨀꨣꨳမꨓ္းေတတူꨀ္းမြꨀ္ꨳꨟိုဝ္ꨬတꨵꨡမ္ꨲꨟူꨵ ေပꨣးသꨰꨓ္ꨟꨣꨳလူင္းတ္ꨮꨳꨬတꨵ ေတပꨱꨓ္လꨯꨳယူꨲ
ေပꨣးꨀꨣꨳမꨓ္းယ္ꨮꨲလိူဝ္ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ လူဝ္ꨲꨟꨣလူꨲꨁꨤမ္ꨲꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅိူဝ္းမိုတ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ။ ꨡိင္ꨓိူဝ္လြင္ꨳꨓꨯꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨟꨓ္ထိုင္ꨅိူင္ꨵꨟုိဝ္?
ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳတꨣꨲသုꨓ္ꨲတူဝ္ꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳေꨀꨣꨵလꨱဝ္
ပꨱꨓ္တꨣꨲတꨯးꨟဝ္းꨁꨣꨳတင္းသꨱင္ꨳꨅ္ꨮꨵတိုဝ္းꨓꨯယဝ္ꨵ။

Post a Comment

လီꨁဿၒေဢဿၒ ꨅဝ္ၒꨟဝ္ၓ ငိꨓ္ၓꨅူမ္ၓၘတၔ"ꨁဿၒ ꨁဿၒဝူꨓ္ၔဝဿၒ ꨅဝ္ၒတဿၑꨓဿၔမꨓ္ၓေတမီၓꨓမ္ယူၑꨁဿၒ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget