ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebook 3.8 apk ဢမ်ႇၼၼ် FacebookMessenger 2.7.1 သေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်းသဵင်FreeCallလႆႈယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈသင်ၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ၊ လႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ
တႃႇတေတၢင်ႇၼိုင်ႈဢၼ်တႄႉဢမ်ႇငၢႆꧦ

မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်လွၵ်းလၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ
သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidသေ ၸႂ်ႉFacebookပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်းသဵင်လႆႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉဢမ်ႇလႆႈ ၵမ်းၼႆႉတႄႉလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်းသဵင်လႆႈယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈတိုၵ်ႉႁူႉၵူၺ်းလႄႈ
ၸင်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇတေႃႈလဵဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေတေၸႂ်ႉယဝ်ႉႁူႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉ ပႆႇႁူႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇသိုပ်ႇႁွင်ႉလၢတ်ႈတေႃႇၸၢမ်းတူၺ်း မိူင်းမလေးသျုႈ မိူင်းထႆးၵူၺ်း ပေႃးလႅင်းၼႅတ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉ
လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ငိၼ်းသဵင်လီꧦယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉFacebookတီႈၼႂ်းၽူင်း
ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇဝႆႉယူႇ၊ ပေႃးလူဝ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်မႃးၵေႃႈမၼ်းငၢႆႈ
သင်ဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်Version 4.0.2 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆ ၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebook 3.8 apkတႃႉ
တေပႃးဝႆႉတီႈႁွင်ႉFreecallၵမ်းလဵဝ်၊

မၢႆတွင်း= Facebook Version 3.6 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ ပေႃးၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်Version 4.0.2 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၸႂ်ႉလႆႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈVersion 4.0.2 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉတိုဝ်း FacebookMessenger 2.7.1 တႃႉ
တေပႃးဝႆႉတီႈႁွင်ႉFreecall ယူႇယဝ်ႉ။
ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း
 Facebook Messenger သေ ၶဝ်ႈၼႂ်းFacebook

ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်း ၵေႃႉလႂ်တိုၵ်ႉလဵၼ်ႈဝႆႉယူႇၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၶဵဝ်ဝႆႉ
ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၵႆႉလၢတ်ႈတေႃႇ 

တေလႆႈႁၼ်လွၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၵႆႉလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၸိၼဝႄႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ
 
 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈFree Callၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈတေႃႇဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းလႆႈယဝ်ႉ။မၢႆတွင်း = သိုပ်ႇလႆႈ Phone to Phoneၵူၺ်း၊ ၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းတေလၢတ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ
ၼႂ်းၽူင်းမၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ  Facebook 3.8 apk ဢမ်ႇၼၼ် FacebookMessenger 2.7.1ၵွၼ်ႇ
င်ႇတေလၢတ်ႈတေႃႇလႆႈ
 လၢႆးDownladfacebook 3.8 apk ၼႆႉ ၶိုၼ်းမေး Post ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ

 ၶိုၼ်းမေးဢၼ်ႁဝ်းပၼ်Commentဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၼႄႈ။

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget