ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Friday, December 29, 2017
  Theme Store Update တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F5 မႃးယဝ်ႉ

  Theme Store Update တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F5 မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်းသဵင် ပီ 2017 ၼႆၵေႃႈ တေယူတ်းမူတ်းၵႂႃႇ တေသူႇႁွတ်ႈ မႃးၼႂ်းပီ 2018 ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈမၢႆ...
  Friday, December 8, 2017
  Video Converter Ultimate for Mac (တႃႇဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ လၢႆႈပဵၼ် MP4,MP3, AVI တႄႇၵႂႃႇ)

  Video Converter Ultimate for Mac (တႃႇဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ လၢႆႈပဵၼ် MP4,MP3, AVI တႄႇၵႂႃႇ)

  တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း မႅၵ်ႉႁဝ်းၶဝ် မူိဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈမႃးၽၢၵ်ႇ
  Adobe Photoshop CC 2018 တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်းMac မႃးယဝ်ႉ

  Adobe Photoshop CC 2018 တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်းMac မႃးယဝ်ႉ

  တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း Mac ႁဝ်းၶဝ် ပေႃးၶႂ်ႈၸႂ်ႉတူၺ်း Photoshop CC 2018 ၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ
  Theme Store Update For Oppo F5 Youth (တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉလႆႈ)

  Theme Store Update For Oppo F5 Youth (တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉလႆႈ)

  တႃႇတေၶဵင်ႇလႆႈၽွၼ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F5 ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉ  Theme Store Update မၼ်းၵွၼ်ႇၸင်ႇၶဵင်ႇလႆႈၼႆဝႃႇ
  Apple Final Cut Pro X Version 10.3.4 တႃႇတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ ၼႂ်းၶွမ်း Mac

  Apple Final Cut Pro X Version 10.3.4 တႃႇတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ ၼႂ်းၶွမ်း Mac

  တွၼ်ႈၽႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းမႅၵ်ႉ ၶဝ် ၶိူင်ႈတတ်းငဝ်း Apple Final Cut Pro x 10.3.4 
  Ultra Character Map တႃႇၶွမ်း Mac (ႁႃယၢပ်ႇဝႆႉ)

  Ultra Character Map တႃႇၶွမ်း Mac (ႁႃယၢပ်ႇဝႆႉ)

  သင်ဝႃႈလူဝ်ႇတႅမ်ႈတူဝ်ပႃႇလိသွၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ၼပ်ႉတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈၼႂ်းၽွၼ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ၸႂ်ႉတူၺ်းဢၼ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၽူႈလ...
  Adobe Photoshop CC 2018 မႂ်ႇမႂ်ႇ တႃႇၽူႈၶူင်သၢင်ႈ Design ၶဝ် မႃးယဝ်ႉ

  Adobe Photoshop CC 2018 မႂ်ႇမႂ်ႇ တႃႇၽူႈၶူင်သၢင်ႈ Design ၶဝ် မႃးယဝ်ႉ

  တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၶူင်သၢင်ႈ Design ၶဝ် Adobe Photoshop CC 2018 မႃးယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လႆႈႁၼ်လၢၵ်ႇလၢႆႈတႄႉ ဢဝ်ၼူ ၵႂႃႇၸိသႂ်ႇတီႈ Tool  ဢၼ်လႂ်ၼႆၵ...
  Wednesday, August 2, 2017
  လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ(သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး) ၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F3

  လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ(သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး) ၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F3

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ မၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးသပ်းလႅင်းၼႄ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ(သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး) ၼႂ်းၽူၼ်းမ...
  Tuesday, August 1, 2017
  Theme Store Update For Oppo F3

  Theme Store Update For Oppo F3

  Theme Store for oppo F3 တွၼ်ႈတႃႇတေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈOppo F3 ၼၼ်ႉ တေလႆႈupdate Theme store မၼ်းၵွၼ်ႇၸင်ႇတေလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ
  Sunday, July 23, 2017
  Adobe Photoshop CC Free Full Download (350 MB)

  Adobe Photoshop CC Free Full Download (350 MB)

  တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ် Photoshop ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ယူႇတေႉတေႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈသွၵ်ႈႁႃႁၼ်မႃး Adobe Photoshop ...
  Wednesday, July 12, 2017
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Windows 10 သေ ၽႄပၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉ Wifi (wifi hotspot)

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Windows 10 သေ ၽႄပၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉ Wifi (wifi hotspot)

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးသပ်းလႅင်ၼႄ  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Windows 10 သေ ၽႄပၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉ Wifi (wifi hotspot) ၼႆယဝ်ႉ...
  Saturday, July 8, 2017
  PowerDirector-Full-4.4.1 တႃႇတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ ၼႂ်းၽူၼ်း Android

  PowerDirector-Full-4.4.1 တႃႇတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ ၼႂ်းၽူၼ်း Android

  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ လႆႈဢဝ် ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ PowerDirector .apk  မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းယၢမ...
  Saturday, June 24, 2017
  လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ တီႈၼႂ်း Windows 8, 10

  လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ တီႈၼႂ်း Windows 8, 10

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉ ၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽွၼ်ႉ ၼႂ်းဝိၼ်းတူဝ်းပႅတ်...
  Friday, June 23, 2017
  Quick Shourcut Maker.apk ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ မိူဝ်ႈၵႄႈပၼ်ႁႃ Google Account Lock(FRP)

  Quick Shourcut Maker.apk ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ မိူဝ်ႈၵႄႈပၼ်ႁႃ Google Account Lock(FRP)

  လူဝ်ႇၸႂ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးငၢႆႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ
  Friday, March 10, 2017
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Huawei Theme Manager သေ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Huawei Theme Manager သေ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei

  Huawei Theme Manager  ဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈသူင်ႇၽွၼ်ႉၸူးၽူႈၶူင်သၢင်ႈမၼ်းသေ လႆႈသႂ်ႇမႃးပၼ်ၽွၼ်ႉတႆး တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင...
  Sunday, January 22, 2017
  ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း SMADAV 11.1 Pro 2017 Full Serial Number (Update 2017)

  ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း SMADAV 11.1 Pro 2017 Full Serial Number (Update 2017)

  ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း SMADAV 11.1 Pro 2017 Full Serial Number (Update 2017) ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၼႆ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉ ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉ

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top