လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ တီႈၼႂ်း Windows 8, 10

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်
လွင်ႈတၢင်းႁူႉ ၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽွၼ်ႉ ၼႂ်းဝိၼ်းတူဝ်းပႅတ်ႇ လႄႈ သိပ်းၼႆယဝ်ႉေပႃးပဵၼ်ဝိၼ်းတူဝ်းပႅတ်ႇ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ Folder ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်းပဵၼ် ၽၢႆႇတႆးၼႆ
ေတလႆႈၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ ၊ ပေႃးဢမ်ႇၶဵင်ႇတႄႉ တူဝ်လိၵ်ႈတေဢွၵ်ႇသီႇၸဵင်ႇၵူၺ်း၊
ၼႂ်းဝိၼ်းတူဝ်းသိပ်းတႄႉ ဢမ်ႇၶဵင်ႇၵေႃႈ ႁၼ်ယူႇ ပေႃးပဵၼ်ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ
တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းလဵၵ်ႉၼႃႇ ဢမ်ႇပေႃးႁၢင်ႈလီ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၶဵင်ႇႁႂ်ႈမၼ်းႁၼ်လီၼႆၵေႃႈ
ႁဵၼ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄၼႆႉတႃႉ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Windows 8 Font Changer တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ


ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ လိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းသေ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။
ၼဵၵ်းၽုၺ်ႇတီႈ Windows 8 Font Changer ၼၼ်ႉ သွင်ၵမ်းတႃႉ။


 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ တင်းၼိူဝ် လိူၵ်ႈဢဝ် IconFont သေ တင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ
လိူၵ်ႈဢဝ်ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈၶဵင်ႇၼၼ်ႉတႃႉ၊ တီႈၼႆႈတႄႉ လိူၵ်ႈဝႆႉၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼမ်ႉၶူင်းၼႆယဝ်ႉ။
ပေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်း Apply တႃႉ။


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်း Log Off ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ၊ ၶွမ်းတေမွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း
ယူႇယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈဢႅပ်း Folder ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ(ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း
မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget