December 2013

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉ
ၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ GSM Bill Widget ၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉ
တႃႇႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈၼႆယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းယူႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁႃတီႈမၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ
ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆး ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈမွၵ်ႉၼၢႆႉၼႆၵေႃႈ တေပွင်ႇၸႂ် ၸႂ်ႉလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ၵွႃႇၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ


မ္ꨮꨲသုင္ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨡမ္ꨲလꨯꨳတꨤင္ꨲဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵေꨀꨣꨳꨟိုင္ယဝ္ꨵ မိူဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္Appတꨣꨲတူꨉ္းငိုꨓ္းꨕူင္း ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲပိꨓ္ꨲꨕꨯꨤꨲတꨯးဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨓꨯယဝ္ꨵ။

ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯ

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget