2016

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈတႆးၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
တေဢဝ်တင်း ၶိူင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ 

PicSay Pro ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ေပႃးဝႃႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းၼႆေၵႃႈ

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉ တႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ။

Image result for picsay pro

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈတႆးၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
ဢဝ်ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉႁၢင်ႈလီ တႃႇios မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ေတလႆႈၸႂ်ယူႇၼႆသေ။


လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ႁၢင်ႈလီ သႂ်ႇတီႈၼႂ်း iPhone, iPad
1. ၵူးဢဝ်လိင်ႉၽွၼ်ႉ ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်းSafari ၊
2. ၼဵၵ်းတီႈ Download ၼၼ်ႉသေ ၸၼ်ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း ပေႃးယွၼ်းမႃးမၢႆလပ်ႉၼႆၵေႃႈ သႂ်ႇပၼ်သေ
    သႂၢင်းၵႂႃႇတေႃႇပေႃႈယဝ်ႉတႃႉ။
Link-1
Link-2

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃး
ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် Typing တႃႇၽိုၵ်းပေႃႉလိၵ်ႈထႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်း

 ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်း Activate  Windows 7 Sp1 AIO June  Update Version မႂ်ႇ


https://2.bp.blogspot.com/-j7iLOnS8fHk/V5f_bDqxTkI/AAAAAAAAaVE/gB3tcFZ5FhYUka8EEk0spaSeoeKq7WWNgCLcB/s400/Windows%2B7%2Ball%2Bin%2Bone%2B%2BISO%2BFull%2B_%2BWinKabarKyaw.Net.png 

ပႃးဝႆႉ Window မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

32bit/64bit:

Windows 7 Starter

Windows 7 Home Basic

Windows 7 Home Premium

Windows 7 Professional

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Ultimate
ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ
 မၢႆလပ်ႉတႃႇလိတ်ႈ Zip File  = www.awanpc.com

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈႁုိင်တေႉယဝ်ႉ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း ၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶိူင်ႈမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် Driver pack solutions 2016 ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပီ 2016 ၼႆႉ

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းၵၼ်ႁုိင်ယဝ်ႉၼေႃႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ
ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ယိုတ်းႁိုင်ၵႂႃႇ 


သႂ်ႇမၢႆမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉ တီႈၼႂ်းၶွမ်း
Smadva 2016 Version- 10.5 ၼႆယဝ်ႉ သႅၼ်းမၼ်းလဵၵ်ႉꧦၵူၺ်းသေတႃႉ
မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႄတႉ ၶႅမ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းပေႃးၼႆၸိုင်
ထုၵ်ႇလီဢဝ်သွပ်ႉဝွႆးဢၼ်ၼႆႉ သႂ်ႇဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ၊ ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵၼ်ႁုိင်ယဝ်ႉေၼႃႈ


Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget