ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Sunday, December 6, 2015
  Tai Chanting ထမ်းဝႆႈၽြႃး(ပိူင်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Android

  Tai Chanting ထမ်းဝႆႈၽြႃး(ပိူင်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Android

  Tai Chanting ထမ်းဝႆႈၽြႃး(ပိူင်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Android  တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸၼ်ဢဝ်ၼႂ်း Playstore  ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ
  Font Tai Converter Pro.apk ( ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လၢႆႈၸူး ၸေႃႇၵျီႇ - ၸေႃႇၵျီႇ လၢႆႈၸူး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ)

  Font Tai Converter Pro.apk ( ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လၢႆႈၸူး ၸေႃႇၵျီႇ - ၸေႃႇၵျီႇ လၢႆႈၸူး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ)

  တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ Playstore ၼၼ်ႉ Font Tai Converter Pro.apk  တႃႇဢဝ်ၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လၢႆႈၸူး ၸေႃႇၵျီႇ၊ 
  Saturday, December 5, 2015
  လွၵ်းမိုဝ်း Our Keyboard.apk

  လွၵ်းမိုဝ်း Our Keyboard.apk

  လွၵ်းမိုဝ်း Our Keyboard.apk  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းယိပ်းတုိဝ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playstore ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် လွၵ်းမို...
  Zapya.apk Version- 3.4

  Zapya.apk Version- 3.4

  Zapya.apk Version- 3.4 တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းယိပ်းတုိဝ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playstore ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် Zapya.apk ပေႃးၼႆ...
  Viber.apk Version- 5.6.5

  Viber.apk Version- 5.6.5

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Playstore ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် Viber.apk  ၼႆၸိုင် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတ...
  Facebook.apk Version-56

  Facebook.apk Version-56

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၽူင်းဢၼ်ၸၼ်ဢဝ် ၸႂ်ႉ Playstore  ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ် Facebook.apk ပေႃးၼႆၸိုင်  ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်...
  WeChat.apk Version. 6.3.7

  WeChat.apk Version. 6.3.7

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playsotre ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈ WeChat.apk    Version- 6.3.7  ပေႃးၼႆၸိုင် ...
  Facebook Messenger.apk  Version- 51

  Facebook Messenger.apk Version- 51

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းၽူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ Playsotre ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈ Facebook Messenger.apk   Version- 51 ပေႃးၼႆၸိုင် ...
  Saturday, November 14, 2015
  Monday, November 9, 2015
   English-Tai (Shan) Dictionary for Mac OS ( တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ- တႆး )

  English-Tai (Shan) Dictionary for Mac OS ( တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ- တႆး )

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Mac ၼၼ်ႉ တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး မႃးယဝ်ႉ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸၢႆးၸွမ်တႆး ၶူင်ဢွၵ်ႇမႃ...
  Smart AppLock Pro v3.18.1.apk တႃႇၶတ်းဝႆႉ apk ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈတူၺ်း

  Smart AppLock Pro v3.18.1.apk တႃႇၶတ်းဝႆႉ apk ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈတူၺ်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆႈၼုမ်ႇ ဢဝ်လွင်ႈၽူင်းသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်တႃႇၶတ်းဝႆႉ ၶိူင်ႈၽူင်း...
  Saturday, November 7, 2015
  Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)

  Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈVivo ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၶပ်းၶိုင် သွၵ်ႈႁႃမႃးပၼ် လၢႆးတီႈ Theme မၼ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူ...
  Friday, November 6, 2015
  ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တင်းၼမ် တႃႇ ios (iphone, ipad) မႃးယဝ်ႉ

  ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တင်းၼမ် တႃႇ ios (iphone, ipad) မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈဢဝ် ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇios  ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၼိင်ႇတ(ၵုၼ်ႁဵင်)  ၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼ...
  Thursday, October 15, 2015
  လၢႆးပိၵ်ႉ Automatic Update တီႈၼႂ်း  Windows 10

  လၢႆးပိၵ်ႉ Automatic Update တီႈၼႂ်း Windows 10

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ 
  လၢႆးသႂၢင်း Windows Media Player သႂ်ႇတီႈၼႂ်း Windows 10

  လၢႆးသႂၢင်း Windows Media Player သႂ်ႇတီႈၼႂ်း Windows 10

  တီႈၼႂ်းWindows 10  ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ Windows Media Player ဢမ်ႇၵိုၵ်းမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈ လႆႈသႂ်ႇဢဝ်ၵူၺ်းထႅင်ႈႁင်းၶေႃၶေႃ၊ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႉ တိုၵ်ႉႁႃႁ...
  Monday, October 12, 2015
  လွၵ်းလၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႈPassword/Pin/Pattern Lock တီႈၼႂ်းၽူင်း

  လွၵ်းလၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႈPassword/Pin/Pattern Lock တီႈၼႂ်းၽူင်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ် ၽူင်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၵ...
  Sunday, October 4, 2015
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Virtual Router သေ ၽႄပၼ် Wif (For PC)

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Virtual Router သေ ၽႄပၼ် Wif (For PC)

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ လၢႆႈၸႂ်ႉ virtual router သေ ၽေပၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉ ၸူးတီႈၶွမ်း...
  Sunday, September 20, 2015
   DriverPack Solution v15.9 တႃႇၶွမ်းၵူႈလုၵ်ႈ (32 bit & 64 bit)

  DriverPack Solution v15.9 တႃႇၶွမ်းၵူႈလုၵ်ႈ (32 bit & 64 bit)

  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ေတဢဝ်  DriverPack Solution v15.9 ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်  DriverPack Solution ၼႆႉ မၼ...
  Saturday, September 19, 2015
  Saturday, September 12, 2015
  လၢႆးလၢႆႈ Theme Photoshop CS5 +

  လၢႆးလၢႆႈ Theme Photoshop CS5 +

  တိုၵ်ႉႁူႉၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်း Adobe Photoshop CS5 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ထိမ်းမၼ်း ပီသီလမ်ဝႆႉ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈလၢႆႈပဵၼ်သီမ...
  လၢႆးပိၵ်ႉ Auto-play Videos တီႈၼႂ်း Facebook (တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း)

  လၢႆးပိၵ်ႉ Auto-play Videos တီႈၼႂ်း Facebook (တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း)

  ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း သွင် သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းFaceook လႆႈႁၼ် ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇလူင်းမႃးၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်ၼူ ငႃသႂ်ႇမႅၼ်ႈၵေႃး ပဵၼ်ဝႆႉ Auto-play V...
  Thursday, September 3, 2015
  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Zaypy သေ Share ၽၢႆႇ apk, music, video , document ၸူး တီႈၼႂ်းFacebook

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Zaypy သေ Share ၽၢႆႇ apk, music, video , document ၸူး တီႈၼႂ်းFacebook

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇတၢင်းႁူႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ ႁိုင်ယဝ်...
  Monday, August 10, 2015
   လၢႆးလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း SM- j100ML Version-4.4.4 လႄႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

  လၢႆးလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း SM- j100ML Version-4.4.4 လႄႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

  တၢင်းႁူႉမေႃ ဢၼ်လႆႈႁူႉမႃး တူဝ်ထူပ်းမႃး ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
  Saturday, August 8, 2015
  CF-Auto-Root တႃႇ Root ၽူင်းမိၵ်ႈSamsung Model (11) မဵဝ်း၊ (ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်း)

  CF-Auto-Root တႃႇ Root ၽူင်းမိၵ်ႈSamsung Model (11) မဵဝ်း၊ (ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်း)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈတႆး ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈတႃႇလုတ်ႉၽူင်း မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း တႃႇ Model  သိပ်းဢဵတ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်...
  Friday, August 7, 2015
  IDM 6.23 Build 18 လိုၼ်းသုတ်း

  IDM 6.23 Build 18 လိုၼ်းသုတ်း

  IDM 6.23 Build 18 ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ IDM 6.23 Build 18 Download
  Thursday, August 6, 2015
  Wondershare MobileGo 5.3.1 တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းသေ သႂၢင်းၶိူင်ႈၽူင်း၊

  Wondershare MobileGo 5.3.1 တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းသေ သႂၢင်းၶိူင်ႈၽူင်း၊

  Wondershare MobileGo 5.3.1 တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းသေ သႂၢင်း Apk, ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ငဝ်းတူင်ႉ၊ သိမ်းၶေႃႈမုၼ်း တေႇၵႂႃႇတင်းၼမ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ ...
  Facebook Guide in Tai.apk လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebook ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးယဝ်ႉ

  Facebook Guide in Tai.apk လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebook ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ် တႃႇၽူႈတေႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် သႂ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ Facebook ...
  Friday, July 31, 2015
  no image

  ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼမ်ႉၶူင်း NanKhone Web Pro.ttf (ႁၼ်လႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ+တင်းေၸႃႇၵျီႇၼင်ႇၵၼ်)

  ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼမ်ႉၶူင်း NanKhone Web Pro ပီႈၸၢႆးလူင်ၶူင်ဢွၵ်ႇဝႆႉ ႁၼ်လႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ 100% ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇ 80% ၼႆ တေလႆႈဝႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ...
  Monday, July 27, 2015
  တေႁဵတ်းႁိုဝ် Root ၽူင်းမိၵ်ႈ Samsung SM-G360HU လႄႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

  တေႁဵတ်းႁိုဝ် Root ၽူင်းမိၵ်ႈ Samsung SM-G360HU လႄႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

  ၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်ထူပ်းမႃးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သွပ်ႉဝွႆးတႃႇလုတ်ႉမၼ်းႁႃယၢပ်ႇတေႉယဝ်ႉ  မၢႆတွင်း တူဝ်ထူပ်း 1. 360Root.apk L...
  Sunday, July 26, 2015
  လွၵ်းမိုဝ်း Multiling O Keyboard တႃႇၽူင်း Android ၵိုၵ်းပႃးမႃး ၽႃႇသႃႇတႆးယဝ်ႉ

  လွၵ်းမိုဝ်း Multiling O Keyboard တႃႇၽူင်း Android ၵိုၵ်းပႃးမႃး ၽႃႇသႃႇတႆးယဝ်ႉ

  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင် သၢမ်လိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉၵေႃႈႁိုင် သေႃႉဝွႆး တႃႇၽူင်း တႃႇၶွမ်းၵေႃး
   Internet Download Manager (IDM) 6.23 Build 17 Final ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

  Internet Download Manager (IDM) 6.23 Build 17 Final ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ဝၢႆးသေဢိုတ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းမိူင်းတႆးသေ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈသင် ယွၼ်ႉဝႃႈလႅင...
  Saturday, May 23, 2015
  Wednesday, March 11, 2015
  Tai Sangha.apk ဝႅပ်ႉသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းၽူင်း ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ

  Tai Sangha.apk ဝႅပ်ႉသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းၽူင်း ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ

  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ဢိင်ဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ လႆႈၶပ်းၶိုင်Tai Sangha.apk တႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈၼႂ်းၽူင်းၼႆႉဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ
  Sunday, March 1, 2015
  မၢႆတွင်း- ယူႇတီႈၼိူဝ်ႁူိၼ်းတိူၵ်ႈသုင်သေ မုင်ႈတူၺ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်ႈၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး (1.3.2015)

  မၢႆတွင်း- ယူႇတီႈၼိူဝ်ႁူိၼ်းတိူၵ်ႈသုင်သေ မုင်ႈတူၺ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်ႈၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး (1.3.2015)

  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတီႈပယူၵ်ႇ တီႈမုင်ႈတူၺ်း တၢင်းႁၢင်ႈလီၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈထႆႇဢဝ်ႁၢင်ႈမၼ်းသေ မႃးၽၢၵ်...
  Saturday, February 28, 2015
  လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉလႄႈ လွၵ်းမုိဝ်း သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်း

  လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉလႄႈ လွၵ်းမုိဝ်း သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်း

  Posts လိုၼ်းသုတ်း ဢဝ်တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ် တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၼႆႉ ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ေသ လွင်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇ ေတယင်းလိုဝ်ႈဝႆႉၵွၼ်...
  Wednesday, February 25, 2015
  QQ Player (English Version) တႃႇၽုၺ်ႇVideo, MP3 တီႈၼႂ်းၶွမ်း

  QQ Player (English Version) တႃႇၽုၺ်ႇVideo, MP3 တီႈၼႂ်းၶွမ်း

  မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၽုၺ်ႇ ငဝ်းတူင်ႉလႄႈ ၽဵင်းတီႈၼႂ်းၶွမ်း QQ Player  ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွ...
  Saturday, February 21, 2015
  ၽဵင်းဝၢၼ်ႁူ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၼွင်ႉမွင်းႁိုင်

  ၽဵင်းဝၢၼ်ႁူ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၼွင်ႉမွင်းႁိုင်

  ၽဵင်းပုၵ်ႈၼႆႉ လႆႈထွမ်ႇတူၺ်း ပဵၼ်ဢၼ်ဝၢၼ်ႁူူၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸၼ်ဢဝ်သေ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶႄႇ မၼ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ထွမ်ႇတူၺ်း ထွမ်ႇတူၺ်းလႄႈ ၵေႃ...
  လွၵ်းလၢႆးRoot Tablet Asus Fonepad 7 Model K012 (4.4.2) လႄႈ ၶိုၼ်းမႄးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ

  လွၵ်းလၢႆးRoot Tablet Asus Fonepad 7 Model K012 (4.4.2) လႄႈ ၶိုၼ်းမႄးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ

  မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉAsus Fonepad 7 Model K012 (4.4.2) ပဵၼ်ဝိူဝ်းသျိၼ်း 4.3 မႃးႁဵတ်းUpdate သေ Version 4.4.2 ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၵေႃႈ ၵို...
  Tuesday, February 17, 2015
   လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူင်း Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530F

  လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူင်း Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530F

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ တီႈဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆတင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃး ပေႃးဝႃႈလႆႈႁူႉလွင်ႈၽူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၶွမ်းၼႆၵေႃ...
  တေႁိုဝ်းႁိုဝ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်းFacebook (Facebook Chat History)

  တေႁိုဝ်းႁိုဝ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်းFacebook (Facebook Chat History)

  လၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁူႉတေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်းမေႃႉ၊ ၼႂ်းၽူင်းတႄႉ ယၢမ်ႈမွတ်ႇယူႇ၊ ၼႂ်းၶွမ်းတႄႉ ထၢင်ႇဝႃႈ  ...
  Sunday, February 15, 2015

  Pictures

  ?max-results=7">Music

  " });

  Games

  Education

  Sports

  ads

  Business

  Scroll to Top