လွၵ်းမိုဝ်း Multiling O Keyboard တႃႇၽူင်း Android ၵိုၵ်းပႃးမႃး ၽႃႇသႃႇတႆးယဝ်ႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင် သၢမ်လိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉၵေႃႈႁိုင် သေႃႉဝွႆး တႃႇၽူင်း တႃႇၶွမ်းၵေႃးဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈမီးတင်းၼမ် ယွၼ်ႉလႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတၢင်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၶဝ်တႄႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
လွၵ်းမိုဝ်း Multiling O Keyboard ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးမႃး လွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
လွၵ်းမိုဝ်း Multiling O Keyboard  ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ ၽႃႇသႃႇတၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈပႃးဝႆႉတင်းၼမ်
ၶႂ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် သီမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈလႆႈ လီယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်သူၼ်ၸႂ်ပေႃႈၼႆၸိုင်
ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။
ၽူင်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉလႆႈ Play store  ၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

တႃႇၽူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈ PlayStore ၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ
သင်ဝႃႈသႂၢင်းယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆးတေဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ
ၶဝ်ႈမၢႆပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးဢၼ်ၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ Speed Bar  English ၼၼ်ႉႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈ


 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းၸၼ်သုတ်ႉၵႂႃႇတီႈ Language ၼၼ်ႉတႃႉ။


 ၼဵၵ်းတီႈမၢႆႁူၵ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 လိူၵ်ႈဢဝ် လွၵ်းမိုဝ်း ၽႃႇသႃႇတႆး ၼၼ်ႉတႃႉ၊ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းၶဝ်ၶိုၼ်းတီႈၼႆသေ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈ
ဢဝ်တႃႉ။


လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။


ပေႃးၶႂ်ႈလၢႆးလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်း ၼဵၵ်းတီႈ ၽႃႇသႃႇတႆးၼၼ်ႉႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈသေ
သုတ်ႉၸူး လွၵ်းမိုဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉတႃႉ။
 

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလၢႆးသီၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ၊ ၶဵင်ႇလွၵ်းမိုဝ်းႁႂ်ႈလဵၵ်ႉ ယႂ်ႇတႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈမူတ်း
ၼဵၵ်းတူၺ်းတႃႉ။ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget