November 2015

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်Theme ဢၼ်ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၽူင်းမိၵ်ႈ Vivo ၼႆႉ မၢင်လုၵ်ႈ ဢမ်ႇလုတ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးယူႇ
လၢႆႈတီႈ Theme မၼ်းၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈၵူႈလုၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈသႂ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉတႄႉ
တႅမ်ႈဝႆႉတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ-
1. Namkhone Web Pro 
    Download Link- http://pc.cd/vhqrtalK
2. NK Grand 
    Download Link - http://pc.cd/vuqrtalK
3. Namkhone Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/vjqrtalK
4. NK Ssmart 1
   Download Link - http://pc.cd/DuqrtalK
5. NK Ssmart 2
   Download Link - http://pc.cd/hjqrtalK
6. NK Ssmart 3
   Download Link - http://pc.cd/BuqrtalK
7. NK Ssmart 4
   Download Link - http://pc.cd/xhqrtalK
8. Panglogn Unicode
    Download Link - http://pc.cd/ijqrtalK
9. Our Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/UhqrtalK
10.  Keng Tawng
    Download Link - http://pc.cd/7jqrtalK
11. Myanmar Kuter
    Download Link - http://pc.cd/1fqrtalK
12. MyanmarPaohone
    Download Link -  http://pc.cd/muqrtalK
13. Nammao Unicode
    Download Link - http://pc.cd/aSqrtalK
14. Myanmar Ponenyet
     Download Link -  http://pc.cd/HfqrtalK
15. Shan Unicode 
     Download link -  http://pc.cd/NSqrtalK

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Mac ၼၼ်ႉ တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး
မႃးယဝ်ႉ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸၢႆးၸွမ်တႆး ၶူင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၼၼ်ႉတေႉတေႉ ယူႇၼႆ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆႈၼုမ်ႇ ဢဝ်လွင်ႈၽူင်းသေ
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်တႃႇၶတ်းဝႆႉ ၶိူင်ႈၽူင်း ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၽုၺ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈVivo ၼၼ်ႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၶပ်းၶိုင် သွၵ်ႈႁႃမႃးပၼ် လၢႆးတီႈ Theme မၼ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ လုတ်ႉၵေႃးလႆႈ။ 


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈဢဝ် ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇios 
ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၼိင်ႇတ(ၵုၼ်ႁဵင်)  ၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။

လႆႈၸႂ်ၽၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃး လိူၵ်ႈသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

1. Namkhone Web Pro 
    Download Link- http://pc.cd/LrX7 
2. NK Grand 
    Download Link - http://pc.cd/icX7
3. Namkhone Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/icX7
4. NK Ssmart 1
   Download Link - http://pc.cd/avwrtalK
5. NK Ssmart 2
   Download Link - http://pc.cd/FMX7
6. NK Ssmart 3
   Download Link - http://pc.cd/L98
7. NK Ssmart 4
   Download Link - http://pc.cd/NiwrtalK
8. Panglogn Unicode
    Download Link - http://pc.cd/n0KrtalK
9. Our Unicode 
    Download Link - http://pc.cd/fnX7
10.  Keng Tawng
    Download Link - http://pc.cd/M7KrtalK
11. Myanmar Kuter
    Download Link - http://pc.cd/x7KrtalK
12. MyanmarPaohone
    Download Link -  http://pc.cd/8kKrtalK
13. Nammao Unicode
    Download Link -  http://pc.cd/FyKrtalK
14. Myanmar Ponenyet
     Download Link -  http://pc.cd/WyKrtalK
15. Shan Unicode 
     Download link -  http://pc.cd/97KrtalK

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget