ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Monday, October 12, 2015

  လွၵ်းလၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႈPassword/Pin/Pattern Lock တီႈၼႂ်းၽူင်း

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်

  လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ် ၽူင်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၵႆႈပီႈၸၢႆးၸွမ် ၵုၼ်ႁဵင်

  ထၢမ်မႃးၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၵေႃႈၸင်ႇလႆႈ သွၵ်ႈႁႃသေ မႃးတၢင်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ
  ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉ လႆႈမေႃၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ
  ၽူႈၸႂ်ႈတိုဝ်းၽူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ  ၵႆႉၶတ်းဝႆႉ Password/Pin/Pattern Lock ၽူင်း
  မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈသေ သမ်ႉလိုမ်းၵႂႃႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် သေၵေႃႉꧦ မႃးၼဵၵ်းၽူင်းႁဝ်း
  ပေႃးၼဵၵ်းၽိတ်းသီႇၵမ်းၵေႃႈ ၽူင်းႁဝ်းၵႆႉၸၢင်ႈဢမ်ႇၽုၺ်ႇလႆႈၵေႃႈပဵၼ် ပေႃးႁဝ်းၼဵၵ်းၽိတ်း
  သီႇၵမ်း (လၢႆၵမ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇတွင်းလီ) ၵေႃႈ တေၸႂ်ႉပႂ်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်းလႆႈ
  သင်ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၵ်းသီႇၵမ်းသေ ဢဝ်လွၵ်ႉမၼ်းတူၵ်းၵႂႃႇ ၵမ်းႁႃႈ ၵမ်းႁူၵ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉဝႃႈ မၢႆမၼ်းမႅၼ်ႈယူႇၼႆၵေႃႈ
  တေဢမ်ႇၽုၺ်ႇလႆႈ။

  လွၵ်းလၢႆးမွတ်ႇPassword/Pin/Pattern Lock ၼႆႉ မီးလၢႆမဵဝ်း?
   ၼင်ႇဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ႁၼ်ဝႆႉ ယူႇ သီႇမဵဝ်း ၼႂ်းသီႇမဵဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈၸႂ်ႉသွင်မဵဝ်း
  ဢၼ်ၵိုတ်းသွင်မဵဝ်းၼၼ်ႉ တႄႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်းတူၺ်းသေပွၵ်ႈ၊
  ဢၼ်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉတူၺ်း လွၵ်းလၢႆး သွင်မဵဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ႁိုဝ်?
  ႑ႉ လၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်လၢႆးဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ၊
  ႒ႉ လၢႆးသွင်တႄႉ ပေႃးဝႃႈၽူင်းဢၼ်လိုမ်းဝႆႉ Password/Pin/Pattern Lock ၼၼ်ႉ USB Debugging On တႄႉ      သမ်ႉလႆႈမၢႆဝႆႉယူႇၼႆတႄႉ  ၽူႈတႅမ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးမၢႆသွင် ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းRecovery သေ ႁဵတ်း Factory reset ၵူၺ်းၵႃႈ 
     မၢႆၽူင်း လႄႈ လိၵ်ႈ ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၵွႆမူတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သွင်ဝႃႈ တေၸႂ်ႉလၢႆးၼႆႉတႄႉ ၸႂ်ႉၶွမ်းသေ ႁဵတ်းBackUp ဝႆႉ  ၶေႃႈမုၼ်း ၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းတူၺ်း ပေႃးလႆႈၵေႃႈလႆႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၶၢမ်ႇသုမ်းၶေႃႈ မုၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈတေတႅမ်ႈၼႄ လၢႆးမၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း
  တူၺ်းလႄႈ-

     ပေႃး ၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း  ဢမ်ႇလႆႈၶိတ်ႇ(မၢႆ)ဝႆႉႉ USB Debugging On ၼႆၸိုင် ၽူႈတႅမ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးမၢႆသွင် ဢဝ်ၶွမ်း
    သေမွတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ 
     
  တႃႇတေမွတ်ႇပႅတ်ႈPassword/Pin/Pattern Lock  ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇသင်လၢႆꧦ
                     ႑ႉ ၽူင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမွတ်ႇ လူဝ်ႇပဵၼ်ဢၼ်Rootဝႆႉ၊
                      ႒ႉ ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈမၢႆဝႆႉပၼ် USB Debugging On ၵွၼ်ႇ၊ ပေႃးသွင်ဢၼ်ၼႆႉ တဵမ်
  ထူၼ်ႈၵေႃႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈ Password/Pin/Pattern Lock ဢၼ်လိုမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈယဝ်ႉ။ 

  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးတႂ်ႈၼႆႉ 


   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈၵႂၢင်းဝႆႉၼႆႉသေၸၼ်ဢဝ်တႃႉ
  (ယွၼ်ႉပဵၼ်လိၵ်ႈၶႄႇလႄႈ ႁႃးတႄႉ ဢမ်ႇမေႃတႅမ်ႈၼႄၸိုဝ်ႈမၼ်း)

  ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
  ပေႃးသႂၢင်းတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၵႂၢင်းမၢႆဝႆႉၼႆႉတႃႉ။

  ၽွင်းတိုၵ်ႉသႂၢင်း လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

  လိုၼ်းသုတ်း ၼဵၵ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ
  ပေႃးဝႃႈႁဝ်းသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် တႃႇတေမွတ်ႇပႅတ်ႈ Password/Pin/Pattern Lockၼၼ်ႉ
  ဢဝ်ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသဵပ်ႇသၢႆမၼ်းသေ ၵွင်ႉၵိုၵ်းတင်းၶွမ်းတႃႉ။
   ၵမ်းၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈ Ë¢»ú´óʦ သေႃႉဝွႆးဢၼ်ႁဝ်းသႂၢင်းမိူဝ်ႈၵႆႈ ႁၢင်ႈမၼ်းတေမီးဝႆႉတီႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ
  ၼဵၵ်ႈသွင်ၵမ်းသေ ၽုၺ်ႇတႃႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ပေႃးဝႃႈမၼ်းႁူႉၸၵ်းၽူင်းႁဝ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင်
  မၼ်းတေၵွင်ႉၵိုၵ်းၽူင်းႁဝ်း ၸိုဝ်ႈၽူင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇၼဝႄႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ

   တႃႇတေမွတ်ႇPassword/Pin/Pattern Lock ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေ ပေႃးၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ
  ၶိုၼ်းၽုၺ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ Password/Pin/Pattern Lock  ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႆ


  မၢႆတွင်း- တႃႇတေတႅမ်ႈၼမႄႃးလၢႆးၼႆႉ  ၸဝ်ႈဢဝ်ၽူင်းၸဝ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်းဢွၼ်တၢင်းသေ
  ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈဢွင်ႇယူႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ၶိုၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇၼပႄၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။
  ဢၼ်ၵိုတ်းလၢႆးမၢႆသွင်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၽူင်းဢၼ်လႂ်ႁဵတ်းၼႄလႄႈ တၢင်ႇပွၵ်ႈၵွၼ်ႇ
  သင်ဝႃႈမီးတူဝ်ထူပ်းထႅင်ႈၸင်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄၵၼ်။
  ဢဝ်တင်းမႅတ်ႉတႃႇ ၼမ်းၼႃႈသေ -
  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၵုၼ်ႁဵင်)


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လွၵ်းလၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႈPassword/Pin/Pattern Lock တီႈၼႂ်းၽူင်း Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top