လၢႆးသႂၢင်း Windows Media Player သႂ်ႇတီႈၼႂ်း Windows 10

တီႈၼႂ်းWindows 10  ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ Windows Media Player ဢမ်ႇၵိုၵ်းမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈ
လႆႈသႂ်ႇဢဝ်ၵူၺ်းထႅင်ႈႁင်းၶေႃၶေႃ၊ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႉ တိုၵ်ႉႁႃႁၼ်လၢႆးမၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉ ဝိၼ်းတူဝ်းသိပ်းလႄႈ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ Windows Media Player (ၶိူင်ႈၽုၺ်ႇၵႂၢမ်း)
ၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးၽူႈတႅမ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႂႃႇၸၼ်ဢဝ် Software မၼ်းတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ


တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈ Download ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် 64-bit ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် 32(86) bit ႁိုဝ်ၼႆ 
လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉေသ ၼဵၵ်း Next တႃႉ။

တေသိုပ်ႇၸၼ်Softwre မၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ၊ လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၵႆႉသႂၢင်းတၢင်ႇဢၼ်
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ငၢႆးယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းသႂၢင်းၼၼ်ႉ ၶွမ်းႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၵွင်ႉဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉ
သင်ဝႃႈသႂၢင်းယဝ်ႉၼႆ မၼ်းတေယွၼ်းမႃး ႁႂ်ႈႁဵတ်း Restart ၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းRestart ယဝ်ႉ သင်ၶွမ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃး
 ၸႂ်ႉလႆႈ Windows Media Player ယဝ်ႉႁေႃး။


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget