လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Virtual Router သေ ၽႄပၼ် Wif (For PC)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ
လၢႆႈၸႂ်ႉ virtual router သေ ၽေပၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉ ၸူးတီႈၶွမ်းလႄႈၽူင်းၼႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ
 
 
ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈတၢင်ႇမႃးယူႇသွင်ပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸႂ်ႉ virtual router ဢဝ်ၼႆယဝ်ႉ
လီယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ် ၸၼ်ဢဝ် virtual router လိင်ႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

 သင်ၼဵၵ်းလိင်ႉပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ၼဵၵ်းတီႈ Download ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸၼ်ဢဝ် Software မၼ်းတႃႉ။
 
 ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၽုၺ်ႇ Virtual router တႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်ႇတႂ်ႈၼႆႉ မၢႆၼိုင်ႈ တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ Wifi ႁဝ်း၊ မၢႆသွင် သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ၊ မၢႆသၢမ် လိူၵ်ႈလႅင်းၼႅတ်ႉ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

 ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉမူတ်း ၼဵၵ်း Start Virtual Router တႃႉ။

 ၵမ်းၼႆႉ ၽုၺ်ႇတူၺ်းတီႈၽူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶွမ်းတၢင်ႇလုၵ်ႈ တေလႆႈႁၼ်ၸိုဝ်ႈ Wifi မၼ်းၼႄဝႆႉ
ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈ jaotainum ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်း Connect တႃႉ။
ၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တေၵွင်ႉလႅင်းဝၢႆႇၽၢႆႇ ဢၼ်ႁဝ်းယူႇတီႈၶွမ်းၼၼ်ႉသေ ၽႄဢွၵ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽႂ်ၸႂ်ႉလၢႆၵေႃႉၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းမီးၼႄဝႆႉယူႇတႂ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

====================================================
ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Share Wifi ဢမ်ႇလႆႈ

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ႁဝ်းၽုၺ်ႇ wifi ဢမ်ႇလႆႈၼႆ လိၵ်ႈမၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
 

ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးတႂ်ႈၼႆႉ
ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈMy computer ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Manage တႃႉ။
 
ၼဵၵ်း 1. Device manager 2 View 3. Show hidden devices တႃႉ။

 ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈ  Microsoft Hosted Network virtual adap..(တေလႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်ဝၢႆႇလူင်း) သေ
သိုပ်ႇၼဵၵ်း Enble တႃႉ။

 ပေႃးၵႄႈလိတ်ႈယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ 
ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၽုၺ်ႇ Wifi တူၺ်းၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ။

 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget