တေႁိုဝ်းႁိုဝ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်းFacebook (Facebook Chat History)

လၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ
တိုၵ်ႉႁူႉတေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်းမေႃႉ၊ ၼႂ်းၽူင်းတႄႉ ယၢမ်ႈမွတ်ႇယူႇ၊ ၼႂ်းၶွမ်းတႄႉ ထၢင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမွတ်ႇၼႆ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃး လႆႈသွၵ်ႈႁႃ တီႈၼႂ်းၼႅတ်ႉသေ 
လႆႈႁူႉမႃး ႁၼ်မႃး ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းမႃးမွၵ်ႇၼႄပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

လၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႈမၼ်းၼႆႉၵေႃႈလီႁူႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊  ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ၶႂ်ႈမွတ်ႇပေႃးၼႆၸိုင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ(တႃႇၼႂ်းၶွမ်းၵူၺ်း)

တႃႇတေမွတ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႈတီႈOpctions ၼၼ်ႉသေ 
သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ See Full Conversation ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈActions ၼႆႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
တေလႆႈႁၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
သင်ဝႃႈၼဵၵ်းတီႈမၢႆၼိုင်ႈ Delete Conversation ၸိုင် လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ
တေမွတ်ႇမူတ်း၊ 
ပေႃးၼဵၵ်းတီႈ မၢႆသွင် Delete Messages ၼၼ်ႉၸိုင် လိူၵ်ႈမွတ်ႇလႆႈၵမ်းဢၼ်ဢၼ်ၼႆယဝ်ႉ၊ 

 ပေႃးၶႂ်ႈမွတ်ႇတင်းသဵင်ႈၵေႃႈၼဵၵ်းမၢႆၼိုင် ပေႃးၶႂ်ႈလိူၵ်ႈမွတ်ႇၵေႃး ၼဵၵ်းမၢႆသွင်ၼၼ်ႉတႃႉ 
သင်ဝႃႈၼဵၵ်းမၢႆသွင်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းမၢႆပၼ်သေ မွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈယဝ်ႉၼႃႇ။


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget