သင်ဝႃႈ ၶႅပ်း DVD ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၶွမ်းၸိုင်

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တေထူပ်းယူႇ
မၢင်ပွၵ်ႈ ဢဝ်ၶႅပ်းCD, DVD,ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းသေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶုိၼ်းဢမ်ႇလႆႈ


ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇဢဝ်ၶူၺ်ႇဢွၵ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇ သင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၸိုင်


ႁႃဢဝ်ၶဵမ် ဢမ်ႇၼၼ် လဵၵ်းမၢတ်ႇတီႈၸႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် မႆႉသေႇၶဵဝ်ႈၵေႃႈလႆႈ
ဢဝ်ၸီးသႂ်ႇတီႈသႂ်ႇ DVD ၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးႁူးဝႆႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၶွမ်းဢွၼ်ႇ ႄလႈ ၶွမ်းလူင် တိုၼ်းမီးၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉ။
ပေႃးၸီးသႂ်ႇတီႈႁူးလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၸိုင် ၶူၺ်ႇCD, DVD ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ
တေဢွၵ်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget