Internet Download Manager v6.22. ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇ Key

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ် တႃႇတေၸၼ်သေႃႉဝႆွးႄလႈ ငဝ်းတူင်ႉတႄႇၵႂႃႇ
သင်ဝႃႈၸႂ်ႉ Internet Download Managerသေ ၸၼ်ၼႆၸိုင်


ေတၸဵဝ်းယဝ်ႉ ၽႂ်းလီတေႉတေႉ

သင်ဝႃႈတေၸႂ်ႉ Internet Download Manager v6.22. ဢၼ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇ key ၼႆႉၼႆၸိုင်
ထွၼ်ပႅတ်ႈ Internet Download Manager ဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ
ၸင်ႇၵွႆႈဢဝ် Internet Download Manager v6.22. ၼႆႉသႂၢင်းသႂ်ႇတႃႉ။

ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

 ဢမ်ႇၼၼ်

Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)