Adobe Photoshop CC 2018 မႂ်ႇမႂ်ႇ တႃႇၽူႈၶူင်သၢင်ႈ Design ၶဝ် မႃးယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၶူင်သၢင်ႈ Design ၶဝ် Adobe Photoshop CC 2018 မႃးယဝ်ႉ
ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လႆႈႁၼ်လၢၵ်ႇလၢႆႈတႄႉ ဢဝ်ၼူ ၵႂႃႇၸိသႂ်ႇတီႈ Tool  ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ မၼ်းၼႄပၼ်
လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ


ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ


Post a Comment

ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨁꨣꨳ Adobe Master Collection 2018 ေတꨅꨓ္လꨯꨳ တီꨳလ္ꨮꨁꨣꨳ ꨅြꨯꨳေꨓပꨓ္ꨡိတ္းꨓိုင္ꨳꨁꨣꨳ ꨅဝ္ꨳ

ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨁꨣꨳ Adobe Master Collection 2018 ေတꨅꨓ္လꨯꨳ တီꨳလ္ꨮꨁꨣꨳ ꨅြꨯꨳေꨓပꨓ္ꨡိတ္းꨓိုင္ꨳꨁꨣꨳ ꨅဝ္ꨳ

ၸၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ

ၸၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ

Upload File မၼ်းမီး Error ဝႆႉၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။

https://www.maonum.com/2017/12/adobe-photoshop-cc-2018.html

https://www.maonum.com/2017/12/adobe-photoshop-cc-2018.html

https://www.maonum.com/2017/12/adobe-photoshop-cc-2018.html

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget