ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မိုဝ်းထိုဝ် ဢၼ်ပဵၼ် HUAWEI G730 ၼၼ်ႉ လိၵ်ႈတႆးမႃးယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မိုဝ်းထိုဝ်  HUAWEI G730 ၼၼ်ႉ 
တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးမႃးယဝ်ႉ 
ၵေႃႉၶူင်ဢွၵ်ႇပဵၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ၊ 


ၵဵပ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၽူင်းမိၵ်ႈHUAWEI G730 ၼႆႉ ၽွၼ်ႉမၼ်းၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈလႆႈသႂ်ႇတူၺ်းမႃး ႁႃႈ ႁူၵ်းလုၵ်ႈယူႇ

ဢၼ်လႆႈၵေႃႈလႆႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ မၢင်ပွၵ်ႈၶဵင်ႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁၢႆၵႂႃႇပႃးၵေႃႈပဵၼ်
ၸွမ်းၼင်ႇၽွၼ်ႉဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဵင်ႇတူၺ်းမူတ်း၊ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းယိပ်းတိုဝ်ႉဝႆႉ ၽူင်း HUAWEI G730
ၼႆၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထၢမ်မႃးတီႈၽူႈတႅမ်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈသႂၢင်းသႂ်ႇသေ
လႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢင်လုၵ်ႈၵေႃႈလႆႈ မၢင်လုၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ၽွၼ်ႉဢၼ်ၶဵင်ႇမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်မဵဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း
ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်ႉတႃႇၶဵင်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းHUAWEI G730 ယဝ်ႉ
လႆႈႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸၢမ်းတူၺ်း
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈဢမ်ႇလႆႈမီးၽူင်းHUAWEI G730 လႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈၸၢမ်းၼႄ
လီယဝ်ႉ ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းHUAWEI G730 တင်းသဵင်ႈ

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget