မၢႆတွင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei Y511-U251 Version 4.2.2

ဢိင်ၼိူဝ်တူဝ်ထူပ်းသေ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉ ဢမ်ႇႁူင်ႈ ဢမ်ႇႁၢႆၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉယဝ်ႉ
မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် သေၵေႃႉꧦယူႇၼႆ



ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ၽူင်းတေ rootဝႆႉ

တႃႇတေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉလႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႂ်ႈၼႆႉ



 ပေႃးၸၼ်ဢဝ်မူတ်းယဝ်ႉ သႂၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းၽူင်းဢၼ်တေၶဵင်ႇ
ပေႃးသႂ်ႇယဝ်ႉ ဢဝ်ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး (တႃႇလုတ်ႉ)ၼၼ်ႉၶဵင်ႇ ၼဵၵ်းတီႈ Zawgyi Installerၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
  
 ၸႅတ်ႈတူၺ်းလုတ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈCheck for root Access ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 ၼဵၵ်းတီႈAuthorize ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈထႅဝ်ၼိူဝ်သုတ်း Install Zawgyi-Tai Fontsၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ Exit and Reboot Phoneၼၼ်ႉတႃႉ။

 ပေႃးမႃတူၺ်းတီႈလွၵ်းမိုဝ်း တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်ႈ၊ တေလႆႈၶဵင်ႇထႅင်ႈ

 ၼဵၵ်းတီႈMMSD Smart ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 ၼဵၵ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလုတ်ႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ Authorize တႃႉ

 သႂၢင်းၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈ ၼဵၵ်းတီႈ Huawei နှင့် အခြား ၼၼ်ႉတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းOK ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၽူင်းတေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇ သေၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

 မႃးတူၺ်းတီႈလွၵ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ဢွၵ်ႇတႄႉ ဢွၵ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်လီ 
မၢင်တူဝ်လဵၵ်ႉ မၢင်တူဝ်ယႂ်ႇ သိုပ်ႇၶဵင်ႇထႅင်ႈ

 ၼဵၵ်းတီႈ မြန်မာ Mobile ဇော်ဂျီ ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 ၼဵၵ်းတီႈAuthorize ၵမ်းၼိုင်ႈ 

 တီႈတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေတႅမ်ႈဝႆႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ၼဵၵ်းတီႈ တုမ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
တေၶဵင်ႇသေ ၽူင်းတေတူၵ်းၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။

မၢႆတွင်း- ယႃႇပေၼဵၵ်းတုမ်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ SONYၼႆၼၼ်ႉ။


 လိုၼ်းသုတ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ 




မၢႆတွင်း=ၽူင်ႈတၢင်ႇလုၵ်ႈၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လၢႆးၼႆႉသေ ၶဵင်ႇၽွၼ်ႉသႂၢင်းၽွၼ်ႉၵႂႃႇလႆႈယူႇ၊
ၵူၺ်းၵႃႈ  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၽူင်းသေလွင်ႈꧦတႄႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းၽူႈတႅမ်ႈ။

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်









        

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget