လွၵ်းလၢႆးဢဝ်ၾၢႆႇPDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Power Point, ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တေႇၵႂႃႇ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်လွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ


လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈႁူႉယဝ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပႆႇႁူႉၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ

မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼယႄဝ်ႉ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸႂ်ႈဢဝ်ၾၢႆႇPDF လၢႆႈပဵၼ်ၾၢႆႇWord, Excle, Power Point, ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တေႇၵႂႃႇ
လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် တေလႆႈၸႂ်ႉသေႃႉဝွႆးမၼ်းၵွၼ်ႇ လီယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
ၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၸၼ်ဢဝ်သေ လိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်း တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆလၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ ငၢႆႈယဝ်ႉ၊ တေလၢတ်ႈၼလႄၢႆးသႂ်ႇသေႃးမၼ်းၵူၺ်း
ၵူးဢဝ်ၾၢႆႇသွင်ဢၼ်ၼႆႉ 


ပေႃးၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် 32 bit ၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ် x86.age ပေႃးၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် 62 bit ၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ် x64.rge တႃႉ၊ 


ၼဵၵ်းတီႈၼႃႈၶွမ်း iSkysoft PDF Editor ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈOpen file Location ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉဢၼ်ႁဝ်းၵူးမႃးၼၼ်ႉ မႃးပွႆႇသႂ်ႇတီႈၼႆႈ ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်း Pastတႃႉ


 ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၾၢႆႇဢၼ်ၵူးၼႆႉသွင်ၵမ်း တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ


ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၾၢႆႇဢၼ်ၵူးၼႆႉသွင်ၵမ်း တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ


(မၢႆတွင်း-ၽွင်းမိူဝ်ႈသႂ်ႇသေႃးမၼ်း ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးၵွင်ႉၼႅတ်ႉဝႆႉ တေလႆႈပိၵ်ႉဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ)

ၼဵၵ်းOK တႃႉ


လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ 

ၽုၺ်ႇၶိူင်ႈiSkysoft PDF Editor ၼႆႉသေ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
ၼဵၵ်းတီႈOpenၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈႁႃ ၾၢႆႇ PDF တႃႉ


ပေႃးလိူၵ်ႈၽုၺ်ႇယဝ်ႉလႆႈႁၼ်ၼင်ႇ ၶႂ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ
လိူၵ်ႈဢဝ်တီႈဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉၼႆႉတႃႉ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းConvertၼၼ်ႉၵမ်းၼို်င်ႈၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။


လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ ၼမ်ယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ တေလႆႈၸႂ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸႂ်ႉလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆꧦၼႆၵေႃႈ
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇတႃႉ

တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ မီး 12:00 PM ယဝ်ႉလႄႈ တေၼွၼ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ
လူဝ်ႇလုၵ်ႉၸဝ်ႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ။

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget