ဢမ်ႇႁိုင်သင် ပပ်ႉမႂ်ႇꧦ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop တေဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ  ႁွတ်ႈၽႅဝ်တႃႈၵုင်ႈ တႃႉတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉPhotoshopၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။
တီႈၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ သပ်းလႅင်းၼပႄၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တေႃႇၸၼ်ႉသုင်  တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် ၽူႈတေႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း
Photoshop ၶဝ်ယူႇ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ၊ ပပ်ႉၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁိုင် ႁူၵ်းလိူၼ်ပၢႆသေတႅမ်ႈဝႆႉၼႆလႄႈ
ၼင်ႇႁိုဝ်တေပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉ  ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈတႅမ်ႈၼဝႄႆႉတဵမ်ꧦထူၼ်ႈꧦ

 လၢႆးငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၼႆၵေႃႈသႂ်ႇပၼ်လူးၵွၼ်ႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ Software ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉလႄႈ
ပၢႆးမေႃပၼ်ႇၺႃႇၶွမ်းၼႆၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇဝႆႉပၼ်ၼႂ်းငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉတင်းၼမ်
တႃႇတေတူၺ်းငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈပေႃးတူၺ်းငႆႈ ႁဵတ်းဝႆႉပၼ် Menuၶႅမ်ႉꧦၵမ်းလဵဝ်
ၼႃႈလိၵ်ႈမီး (258) ၶႅပ်းဢၼ်ပၼ်ၸွမ်း ပဵၼ်DVD
Photoshop ၼၼ်ႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူတူၺ်းတီႈၼႂ်းၶေႃႈသင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ
တေပွင်ႇလႅင်းၸႂ်ယူႇ၊
ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းၵမ်း။

ၶွၵ်ႇတႃႇသႂ်ႇတီႈDVD

Menu တႃႇတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉပၼ်သွၼ်ပၼ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵုမ်ႇမိုင်ႉသုၵ်ႉၸွမ်းပပ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ထၢမ်မႃးလၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတီႈၼႂ်းၽူင်းၼၼ်ႉ
ပႆႇလႆႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းလီꧦလႄႈ ပႆႇလႆႈတွပ်ႇၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သေၵမ်း။

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတႃႈၵုင်ႈ

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget