• Latest News

  Wednesday, January 22, 2014

  Player တႃႇတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ၊ ထွမ်ႇၵႂၢမ်း၊ ၽုၺ်ႇFlashsong ၵေႃႈလႆႈ၊ ႁွင်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶေႇၼႂ်းၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ

  မီးၵေႃႉထၢမ်မႃးၶႂ်ႈလႆႈSoftwareတႃႇၽုၺ်ႇFlashsong တီးၼႂ်းၶွမ်းၼႆလႄႈ
  ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်တီႈဝႅပ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ  သေႃႉဝွႆးဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇတေႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႇတႃႇၽုၺ်ႇFlashsongs ၵူၺ်း တူၺ်းငဝ်း
  ပိၵ်ႉသဵင်ၵႂၢမ်း ႁွင်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶေႇတီႈၼႂ်းၶွမ်း လႄႈ
  ထွမ်ႇၵႂၢမ်း ၊ သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၽဵင်းMP3 ၵေႃႈလႆႈ
  ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

  Home page 

  ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉသေ ၸၼ်ဢဝ်တႃႉ။
   
  ၽွင်းမိူဝ်ႈၽုၺ်ႇတူၺ်းၽဵင်းငဝ်းတူင်ႉ ပေႃးၶႂ်ႈပိၵ်ႉသဵင်ၵႂၢမ်းသေ ႁွင်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶေႇၼႂ်းၶွမ်းၼႆၸိုင်
  ၼဵၵ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ


  ပေႃးၽုၺ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
  သင်ဝႃႈၶႂ်ႈသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃ
  လိူၵ်ႈၼဵၵ်းAdd Album Cover သေ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတႃႉ။

  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ(ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတႃႈၵုင်ႈ
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Player တႃႇတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ၊ ထွမ်ႇၵႂၢမ်း၊ ၽုၺ်ႇFlashsong ၵေႃႈလႆႈ၊ ႁွင်ႉၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶေႇၼႂ်းၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top