လွၵ်းမိုဝ်းတႆး(ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ) တွၼ်ႈတႃႇ Mac

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ
တေဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ Mac မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ
ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းMacဢမ်ႇပႆႇၼမ်ႄလႈ မၢင်ၵေႃႉထၢမ်မႃးတီႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈၸႂ်ႉ Macႄလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမွၵ်ႇႄၼ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႄတႉ လႆႈႁၼ်ပီႈၸၢႆးလူင် ၶူင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၼႆႄလႈ
ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇတၢင်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၵေႃႉၶူင်ဢွၵ်ႇလွၵ်းမိုဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၸၢႆးလူင်ၼၼ်ႉတေႉၶႃႈ။

ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


Post a Comment

I can't download this file kha. Can you please double-check your link please? Thank you so much kha.

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget