လၢႆးသႂ်ႇShoutcut တီႈၼႂ်းSwish Max2

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လၢႆးႁဵတ်းFlash Songs ၼႆႉ ၵႃႈၼင်ႇႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇသဵင်ႈꧦဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇပေႃးတၼ်းလႄႈ ယူႇၼိုင်ႈဝူင်ႈ သွင်ဝူင်ႈၸင်ႇပဵၼ်တၢင်ႇဢၼ်မႂ်ႇ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေလၢတ်ႈၼႄ လၢႆးသႂ်ႇShoutcut တီႈၼႂ်း Swish Max2ၼႆယဝ်ႉ
ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတီႈၼႂ်းSwish Max2 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ
ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းဝႆႉShortcutမၼ်းယူႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ-
႑ႉ ၼဵၵ်းတီႈTools ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
႒ႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈCustoMizeၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ

တူၺ်းတီႈႁၢင်ႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈမၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
တီႈမၢႆသွင်ၼၼ်ႉလိူၵ်ႈဢဝ်တီႈၸုမ်း Insert သေ ၼဵၵ်းတီႈတႂ်ႈသုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်Textတႃႉ
တီႈမၢႆသၢမ်ၼၼ်ႉတႄႉ တႃႇတေသႂ်ႇShortcut မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈၼဵၵ်းၵိုၵ်းတူဝ်လႂ်ၵေႃႈ
ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉတႃႉ၊ တေႃႈလဵဝ်သႂ်ႇဝႆႉ Ctrl+1လႄႈ
ၼဵၵ်းCtur+1 သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈမၢႆသီႇၼၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႉ။

လိုၼ်းသုတ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယူႇ
ပေႃးၶႂ်ႈမွတ်ႇၶိုၼ်းShortcut မၼ်းၸိုင် ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းၼိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေ
ၼဵၵ်းRemoveတႃႉ။
                                                    ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget